سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دوران کرونا (۳۲)؛ انحصاری شدن قدرت و عوارض آن (۳)...

دوران کرونا (۳۲)؛ انحصاری شدن قدرت و عوارض آن (۳)

چکیده :انحصار قدرت، امکان تصمیم‌گیری را برای حاکمیت روحانیون بدون دغدغه در ساختار قدرت، فراهم کرد. در چهل سال گذشته، حداقل ۷۸ اتفاق مهم در جمهوری اسلامی افتاده که تصمیم‌گیرندگان آنها در ۱۲ مورد (۱۵ درصد) نیروهای بیرون نظام بوده‌اند و ۶۶ عدد آنها (۸۵ درصد) با عاملیت مجموعه نیروهای درون نظام، تصمیم‌گیری...


حسین رفیعی

گفتیم که از اول تیر ۱۳۶۰ و عزل بنی‌صدر، قدرت روحانیت انحصاری شد. نه تنها نواندیشان دینی، عملاً، از قدرت کنار گذاشته شدند، حتی کسانی که نمایندگی مردم را در مجلس داشتند، بلکه روشنفکران غیردینی، هنرمندان و به طور کل اصحاب فرهنگ و اعضای سازمان‌های سیاسی به حاشیه رانده شدند و حتی عده‌ای از آنها به زندان افتادند و تا مدت‌ها گرفتار بودند. به عبارت دیگر، بازی دمکراسی نیم‌بند ما هم از بین رفت. با انفجار حزب جمهوری اسلامی و مسابقه‌ی وحشتناک ترور ـ اعدام، جو‌ّ جامعه کاملاً نظامی و خونین شد، آنهم در شرایطی که جمهوری اسلامی در یک جنگ خارجی خطرناک هم درگیر بود.

در چنین شرایطی حاکمان جمهوری اسلامی با تمامی قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود به میدان آمدند تا جامعه را از اغیار «پاک‌سازی» کنند. حکومت یکدست، تهدید فروپاشی نظام، جنگ خارجی، درگیری مسلحانه در خیابان‌ها؛ هر احتیاط و قواعد دمکراسی را به کنار زد. مسابقه‌ی مرگ و زندگی بود، البته در مواردی هم خطر بزرگ‌نمایی می‌شد تا سرکوب توجیه داشته باشد. انفجار دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، دو ماه بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و بعد شایع شد که ترور آقای خمینی هم در برنامه بوده که بطور شاید اتفاقی، محقق نشده. جامعه را وحشت گرفته بود. کسی تعقل به خرج نمی‌داد، پیروزی می‌خواست!

انحصار قدرت، امکان تصمیم‌گیری را برای حاکمیت روحانیون بدون دغدغه در ساختار قدرت، فراهم کرد. در چهل سال گذشته، حداقل ۷۸ اتفاق مهم در جمهوری اسلامی افتاده که تصمیم‌گیرندگان آنها در ۱۲ مورد (۱۵ درصد) نیروهای بیرون نظام بوده‌اند و ۶۶ عدد آنها (۸۵ درصد) با عاملیت مجموعه نیروهای درون نظام، تصمیم‌گیری شده‌اند.

امروز، پس از ۴۲ سال، ابربحران‌های فراگیر جامعه از آن ۷۸ واقعه‌ی سیاسی است. البته تأثیرگذاری وزنی این اتفاقات با هم یکسان نیستند و باید با روش‌های علمی تعیین شوند. مثلاً طولانی شدن گروگان‌گیری، تداوم جنگ پس از آزادی خرمشهر و حذف بنی‌صدر و حذف آیت‌الله منتظری، استعفای دولت موقت، تصمیم‌گیری در مورد برق هسته‌ای، قانون اساسی ۱۳۶۸، نظارت استصوابی و… مهمتر و مؤثرتر از سایر موارد هستند.

در اینجا، جدول این ۷۸ مورد را می‌آوریم و در آینده به تحلیل عوارض موارد مهم خواهیم پرداخت.

جدول شماره ۱: اشتباهات و خطاها و ندانم‌کاری حاکمیت و گروه‌های سیاسی جامعه ایران در دوران و پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
ردیف تاریخ واقعه FACT عامل مقوله پیامد

۱ ۲۸/۵/۵۷ آتش زدن سینما رکس آبادان به منظور متهم کردن شاه به جنایت و تحرک مردم آبادان افراد متعصب مذهبی حذف غیرخودی‌ها تبلیغ علیه شاه

۲ ۱۳۵۷ عدم ملاقات آیت‌الله خمینی با اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق در هفته اول پیروزی انقلاب رهبر خودی – ناخودی شکاف ملت ـ دولت

۳ ۱۳۵۸ ترکیب ضعیف دولت موقت. یک فئودال وزیر کشاورزی و انتخاب سخنگو که مورد اعتراض آیت‌اله طالقانی هم بود. دولت موقت (مهندس بازرگان) خودی ـ ناخودی تضعیف روشنفکران مذهبی

۴ ۱۳۵۸ استعفای دولت موقت. تداوم دولت موقت و نقش مؤثر شخص مهندس بازرگان عملکرد روحانیون تندرو را تعدیل می‌کرد. دولت موقت (مهندس بازرگان) تنزه طلبی انحصاری شدن حکومت روحانیت

۵ ۱۳۵۸ عدم قبول ادامه‌ی کار در وزارت خارجه توسط دکتر یزدی پس از استعفای دولت موقت. تا دکتر یزدی وزیر خارجه بود، روابط با عراق به سمت تشنج و تخاصم نرفت. سه ملاقات دکتر یزدی با مسوولان عراقی. دکتر یزدی تنزه‌طلبی یا رودربایستی با مهندس بازرگان شروع توطئه‌های امریکا ـ صدام

۶ ۱۳۵۸ کاندیداتوری حسن حبیبی به جای مهندس بازرگان دوره اول توسط نهضت آزادی نهضت آزادی سیاسی پیروزی بنی‌صدر و مشکلات بعدی

۷ ۱۳۵۸ انشعاب مهندس سحابی و دوستانش از نهضت آزادی (تضعیف نهضت آزادی و عدم تشکیل یک جبهه‌ی قوی از مصدقی ها و ملی – مذهبی‌ها دست روحانیون را باز گذاشت). مهندس سحابی، مهندس بازرگان، دکتر یزدی ضعف بینش سیاسی و تشکیلاتی تضعیف جبهه روشنفکران دینی

۸ ۱۳۵۸ خودبزرگ‌بینی و خودبرتربینی آقای بنی صدر و تشدید تضاد با روحانیت. غرور بنی‌صدر باعث شد که فریب رجوی را بخورد و به دنبال کل قدرت باشد. بنی‌صدر خصلتی حذف بنی‌صدر و نظامی شدن فضای جامعه

۹ ۱۳۵۷ هژمون‌طلبی رهبران حزب جمهوری اسلامی و برداشت غلط از انقلاب مشروطه روحانیون حزب جمهوری اسلامی سیاسی حذف دگراندیشان

۱۰ ۲/۲/۵۹ تعطیلی دانشگاه‌ها با عنوان انقلاب فرهنگی شورای انقلاب حذف دیگران تضعیف دانشگاه و مهاجرت بهترین استادان
۱۱ ۲۲/۱۱/۵۷ هژمون‌طلبی روحانیت اطراف آیت‌‌اله خمینی ـ حزب جمهوری اسلامی رهبران حزب حذف دیگران رشد استبداد و تمرکز قدرت

۱۲ ۲۲/۱۱/۵۷ توطئه‌گری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی علیه بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق اسلامی و مؤتلفه بهزاد نبوی (سازمان) حذف دیگران رشد استبداد و تمرکز قدرت

۱۳ ۲۲/۱۱/۵۷ حذف افراد مستقل و افراد وابسته به گروه‌ها از همان اول انقلاب و بدون محاکمه: گروه قنات در جهرم، شیت در کرمانشاه و ۲۱ تیر در مشهد، مهدی هاشمی در اصفهان (قبل از انقلاب) افراد متعصب مذهبی با اجازه روحانیون ایدئولوژیک شکاف دولت ـ ملت
۱۴ ۱۳۵۸ خروج اعضای جبهه‌ی ملی از دولت موقت. رهبران جبهه ملی تنزه‌طلبی حذف دگراندیشان

۱۵ خرداد ۵۸ جلوگیری از اجرای قانون شوراهای آقای طالقانی تا ۲۰ سال بعد روحانیون حزب جمهوری اسلامی سیاسی توسعه‌ی استبداد و تمرکز قدرت

۱۶ ۱۴/۲/۵۸ حمله دگراندیشان به منظور حذف دیدگاه‌های چپ، حمله‌ی آقای هاشمی به نیروی‌های چپ، در مراسم شهادت آیت‌اله مطهری در قم و در حضور امام. اعلام انحصاری حکومت روحانیت. هاشمی رفسنجانی ایدئولوژیک حذف دگراندیشان ـ شکاف دولت ـ ملت

۱۷ ۳۰/۶/۶۰ حذف بنی‌صدر با ظاهری قانونی؛ استفاده از قدرت هژمونیک روحانیت، علیرغم مخالفت اولیه‌ی آیت‌الله خمینی. رهبران حزب جمهوری اسلامی سیاسی انحصار قدرت و شروع ترورها و اعدام‌ها

۱۸ ۳۰/۳/۶۰ شروع درگیری مسلحانه و ترور. نظامی ـ امنیتی شدن جامعه سازمان مجاهدین خلق قدرت شروع ترورها و شکاف دولت ـ ملت

۱۹ ۳۰/۳/۶۰ اعدام و ترور بهترین فرزندان این مملکت رجوی ـ لاجوردی قدرت گسترش دشمنی ملت ـ دولت

۲۰ اسفند ۵۷ درگیری مسلحانه در کردستان و ترکمن صحرا توسط سازمان‌های کمونیست سازمان‌های کمونیستی قدرت و عدم درک شرایط حذف نیروهای چپ

۲۱ ۱۳۵۹ حمله به اعضای نهضت آزادی در مجلس اول و لبخند رضایت رئیس مجلس هادی غفاری و… رضایت هاشمی قدرت حذف دگراندیشان

۲۲ ۱۳۶۰ رویکرد به برق هسته‌ای از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، بدون کار کارشناسی و از موضع اهداف ایدئولوژیک میرحسین، هاشمی قدرت‌طلبی برتری‌طلبی ایدئولوژیک

۲۳ ۱۳۵۹ عدم جلوگیری از شروع جنگ (نقش بازدارندگی دکتر یزدی در دوران وزارت خارجه) و کم‌توجهی به تهدیدهای صدام. روحانیون حاکم فقدان تجربه جنگ هشت ساله و تخریب مملکت

۲۴ ۳/۳/۶۱ اصرار بر ادامه‌ی جنگ پس از آزادی خرمشهر، تسلیم شدن رهبران سیاسی به نظامیان علیرغم مخالفت آیت‌اله خمینی فرماندهان نظامی فقدان تجربه بزرگ‌بینی و توسعه‌طلبی منطقه‌ای

۲۵ ۱۳/۸/۵۹ اشغال سفارت آمریکا بدون توجیه سیاسی. تنها بخش مثبت این اشغال، انتشار اسناد بود که همان روز اول در دسترس بود. خوئینی‌ها و دانشجویان فقدان تجربه دشمن‌سازی جهانی

۲۶ ۱۳۵۸ تداوم اشغال تا ۴۴۴ روز امام (روحانیون حاکم) فقدان تجربه دشمن‌سازی جهانی

۲۷ ۱۳۵۹ تدارک زمینه چینی درگیری مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق با انحصارطلبی بخشی از حاکمیت مجاهدین انقلاب اسلامی و مؤتلفه حذف رقیب شکاف دولت ـ ملت

۲۸ ۱۳۶۸ حذف آیت‌الله منتظری بر خلاف قانون (از طریق خبرگان رهبری) روحانیون حاکم و احمد خمینی حذف رقیب انحصار قدرت در حاکمیت

۲۹ ۱۳۶۸ نحوه‌ی انتخاب رهبری پس از فوت امام انتقال قدرت به آیت‌اله خامنه‌ای توسط آقای هاشمی بدون رعایت قانون اساسی و تمایل آیت‌اله خامنه‌ای هاشمی رفسنجانی انحصارطلبی تمرکز قدرت

۳۰ ۱۳۶۸ توسعه‌ی اختیارات رهبری در قانون اساسی ۱۳۶۸ و حذف شورای عالی قوه قضائیه و… و نفی مسئولیت‌های رهبری. دور زدن قانون اساسی خبرگان به رهبری هاشمی رفسنجانی انحصارطلبی تمرکز قدرت و قانون‌گریزی

۳۱ ۱۳۵۸ اصرار مهندس بازرگان و دکتر سحابی در سال ۱۳۵۸ برای تشکیل مجلس موسسان در مقابل پیشنهاد امام که قانون اساسی مستقیما به رفراندم گذاشته شود مهندس بازرگان، دکتر سحابی عدم درک شرایط تصویب ولایت فقیه

۳۲ ۱۳۶۸ انتخاب الگوی توسعه‌ی نئولیبرالیسم در دولت آقای هاشمی و تدوام آن تاکنون. عدم توجه به عدالت اقتصادی ـ اجتماعی هاشمی رفسنجانی عدم درک شرایط بحران اقتصادی، اختلاف طبقاتی

۳۳ ۱۳۶۳ چشم‌پوشی نسبت به گسترش فساد مالی ـ اداری از همان سال‌های اولیه انقلاب توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی هاشمی رفسنجانی انحصارطلبی توسعه‌ی آلوده به فساد

۳۴ ۱۳۶۸ تشویق و رهنمون نظامیان و اطلاعاتی‌ها به مشارکت عملی در امور اقتصادی ـ سیاسی ـ هنری ـ ورزشی ـ فرهنگی ـ رسانه‌ای: تشویق به خودکفایی آنها. مخصوصا در دولت آقای هاشمی هاشمی رفسنجانی و انحصارطلبی تعمیق قدرت روحانیت و نظامیان

۳۵ ۱۳۶۸ عدم استقلال قوه قضائیه، حذف دادسراها آیت‌اله یزدی ـ رهبری انحصارطلبی نفی قانون

۳۶ ۱۳۷۴ نظارت استصوابی مجلس و ریاست جمهوری از مجلس پنجم. نفی حقوق مردم در جمهوریت، کودتا علیه قانون اساسی مجلس و شورای نگهبان انحصارطلبی تمرکز قدرت

۳۷ ۱۳۷۸ برخورد حذفی با هاشمی در دوران اصلاحات توسط اصلاح‌طلبان حجاریان و… عدم توجه به شرایط انحصارطلبی

۳۸ ۱۳۷۸ گذاشتن تمام بارتاکتیک “فشار از پایین، چانه‌زنی در بالا” (حجاریان) بدوش دانشجویان حجاریان و… عدم تجربه ضربه به اصلاحات

۳۹ ۱۳۸۰ شعار خروج از حاکمیت (عبدی) عبدی عدم تجربه گسترش بدبینی

۴۰ ۱۳۷۶ ضعف مدیریتی دولت اصلاحات، مخصوصاً در دو سال اول آقای خاتمی عدم تجربه صدمه به اصلاحات

۴۱ ۱۳۶۰ اعدام‌های عنان گسیخته‌ی اعضای سازمان مجاهدین خلق و سایر افراد عقیدتی (مارکسیست‌ها فرقان و…) لاجوردی ـ روحانیت ایدئولوژیک انحصارطلبی

۴۲ ۱۳۶۸ ترورهای مخالفین توسط جناحی از حاکمیت در داخل و خارج کشور نظام حذف رقیب انحصارطلبی و محکومیت بین‌المللی

۴۳ ۱۳۶۷ کشتار زندانیان در ۱۳۶۷ که امروز، به یک موضوع تبلیغاتی ـ حقوقی علیه ایران شده است. گروه مرگ حذف رقیب شکاف دولت ـ ملت

۴۴ دادگاه سینما رکس آبادان و اعدام بی‌گناهان دادگاه انقلاب رفتار جناحی عدم اقناع مردم

۴۵ ۱۸/۴/۷۸ حمله به کوی دانشگاه در ۱۳۷۸ لباس شخصی + نیروی انتظامی انحصارطلبی حذف دگراندیشان نصر بالرعب

۴۶ ۱۳۸۸ سرکوب دانشگاهیان در ۱۳۸۸ و طرفداران میرحسین و کروبی نظام انحصارطلبی حذف دگراندیشان نصر بالرعب

۴۷ ۱۳۷۷ قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار زندانیان در بازجویی‌ها (خانم هاشمی، ستار بهشتی…) بخشی از نظام انحصارطلبی حذف دگراندیشان نصر بالرعب

۴۸ ۱۳۶۸ دخالت لباس شخصی‌ها و نیروهای فشار در تظاهرات علیه دانشجویان و مردم بخشی از نظام انحصارطلبی حذف دگراندیشان نصر بالرعب

۴۹ ۱۳۶۰ انفجار حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیری در ۱۳۶۰ مجاهدین خلق انحصارطلبی حذف دگراندیشان و نظامی شدن جامعه

۵۰ ۱۳۸۸ عدم رسیدگی به شکایت‌ها در انتخابات ۱۳۸۸ نظام انحصارطلبی شکاف دولت ـ ملت

۵۱ ۱۳۸۹ حصر رهبران جنبش سبز، بدون دادگاه و مراجع تقلید از اوایل انقلاب نظام ـ رهبری انحصارطلبی و انتقام شکاف دولت ـ ملت

۵۲ ۱۳۵۸ نقض گسترده حقوق بشر و حقوق شهروندی نظام انحصارطلبی شکاف دولت ـ ملت

۵۳ ۱۳۶۸ ترانزیت مواد مخدر و مسأله اعتیاد در ایران و بی توجهی به آن نظام سودجویی انحراف از مبانی انقلاب

۵۴ ۱۳۶۸ عدم برخورد با کالای قاچاق، اختلاس، رشوه و… توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی نظام سودجویی تخریب اقتصاد و تولید ملی

۵۵ ۱۳۵۷ اعدام عجولانه کارگزاران رژیم پهلوی بدون بازجوئی و عبرت‌آموزی و استفاده از تجارب آنها خلخالی و… انتقام‌گیری عدم دستیابی به تجربه و عدم آموزش سیاسی جامعه

۵۶ ۱۳۶۸ حکومتی کردن حوزه‌های علمیه و به حاشیه راندن منتقدین آن. نظام انحصارطلبی حذف رسالت حوزه‌ها

۵۷ ۱۳۶۸ اتخاذ سیاست النصر بالرعب؛ سرکوب، پرونده‌سازی، حبس شهروندان نظام انحصارطلبی سرکوب و خشونت

۵۸ ۱۳۶۱ جاسوسی بعضی از سران حزب توده به نفع شوروی و ضربه زدن به کار حزبی حزب توده انحصارطلبی حذف روشنفکران غیرمذهبی

۵۹ ۱۳۶۸ ایدئولوژیک کردن طرح خودی ـ غیرخودی، عوام ـ خواص بخشی از نظام انحصارطلبی بدبینی جامعه

۶۰ ۱۳۶۸ طرح تداوم حکومت با حذف فراقضایی دگراندیشان (سعید امامی و…) در داخل و خارج کشور بخشی از نظام انحصارطلبی بدبینی جامعه

۶۱ قانونی کردن ربا (قانون بانکداری و حساسیت به آن) نظام عدم شناخت اسلام و اقتصاد سرمایه‌داری ضربه به اسلام

۶۲ تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب بر خلاف قانون اساسی نظام انحصارطلبی نفی استقلال قوه‌ی قضا

۶۳ غمض عین تخلف‌ها و نقض قانون توسط خودی‌ها نظام انحصارطلبی برتربینی خودی‌ها

۶۴ اعتراف‌گیری از دستگیرشدگان (شکنجه در زندان‌ها) و سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی از نتیجه‌ی آن در رسانه‌ها نظام انحصارطلبی تحقیر مخالفین و برتری خودی و ایجاد بدبینی

۶۵ ۱۳۶۸ توجه به ظواهر مناسک دینی و توسعه‌ی پوپولیسم مذهبی (مداحان، اربعین، سوءاستفاده از مفهوم امام زمان، جمکران…) بخشی از نظام پوپولیسم ایجاد حامیان فرمانبر

۶۶ ۱۳۶۸ مقدس کردن نظام سیاسی (جهل مقدس طرفداران جمهوری اسلامی و حمایت از آنها) نظام پوپولیسم ایجاد حامیان فرمانبر

۶۷ ۱۳۶۸ عقیم (اخته) کردن فعالیت علمی در دانشگاه‌ها و فرمالیسم توسعه‌ی علمی نظام پوپولیسم تسخیر دانشگاه‌ها

۶۸ ۱۳۶۰ اجرایی کردن مفهوم ولایت فقیه در تمام عرصه‌ها. دخالت در امور اجرایی نظام پوپولیسم حذف دگراندیشان

۶۹ ۱۳۶۰ دروغ‌پراکنی توسط دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت (صدا و سیما و نشریات…) نظام پوپولیسم ملکوک کردن مخالفین

۷۰ از دهه ۱۳۷۰ ورشکستگی آموزش و پرورش (۱۱ میلیون و نیم بیسواد طبق نظر بانک جهانی، ۱۰ میلیون کم‌سواد). طبق معیارهای یونسکو وظایف دانشگاه‌ها عبارتند از: ـ آموزش آموختن ـ آموزش عمل کردن ـ آموزش زندگی کردن و ـ آموزش زندگی کردن با هم. چیزی که نه تنها اتفاق نیافتاده که چاپ مقاله‌ی ISI را عوضی توسعه‌ی علمی نامیده‌اند و مدرک فروشی و مدرک‌سازی و تسخیر دانشگاه‌ها و هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد دانشگاه‌ها از دانشجویان برای تحصیلات عالی پول دریافت می‌کنند. نظام پوپولیسم رشد بی‌سوادان مطیع و فرار مغزها

۷۱ از ۱۳۶۸ تقدم (به رسمیت شناختن) منافع فردی بر مصالح ملی در اکثر مسوولان مملکت و عدم توجه مسئولان به این امر کارگزاران حکومتی پوپولیسم شریک کردن طرفداران در منافع

۷۲ از ۱۳۶۸ فدا کردن ملت برای تحقق امت، در پارادایم «ملت ـ امت»، بدون کارشناسی و ضرورت‌های استراتژیک حاکمیت عدم شناخت ژئواستراتژی منطقه تشنج در سیاست خارجی و انزوای ایران

۷۳ از ۱۳۵۸ نفوذ روحانیون در دستگاه‌های اجرایی (فقط ۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت شاغل هستند…) یک برآورد استخدام کردن ۲۵ هزار روحانی در دستگاه حکومتی نظام انحصارطلبی حذف تخصص‌ها

۷۴ ۱۳۸۸ سازماندهی اراذل و اوباش ـ ۵ هزار نفر در برخورد با تظاهرات ۱۳۸۸ (مصاحبه سردار همدانی). سپاه پاسداران پوپولیسم عریان سرکوب مخالفین

۷۵ ۱۳۵۸ تقدیس صنف روحانیت و عدم برخورد قانونی و علنی با متخلفان آن (برخورد با معادیخواه به هنگام وزارت در سال ۱۳۵۹ آغاز این فرآیند بود) از آغاز انقلاب ـ امام خمینی پوپولیسم برتری‌جویی روحانیون

۷۶ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام یک امر فراقانونی نظام عملگرایی برای حقظ قدرت سکولار کردن نظام

۷۷ نقض قانون اساسی در مورد اصل ۴۴ به منظور نظامی کردن اقتصاد (خصولتی‌ها) خامنه‌ای ـ هاشمی نقض قانون ثروت‌مند کردن خودی‌ها

۷۸ ۱۳۵۸ ملی کردن بانک‌ها بیمه‌ها و صنایع و تضعیف بورژوازی ملی بدون کارشناسی شورای انقلاب پوپولیسم چپ ملی کردن بدهی‌های این نهادها بدون حساب‌رسی

واقعه = هر رویدادی که نمود و اثر بیرونی مستمر اجتماعی سیاسی داشته است
عامل = فرد، گروه رسمی یا غیررسمی که در شکل‌گیری واقعه نقش اصلی را داشته است
پیامد = واقعه به کدام بعد از چهار نظامِ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور تاثیر گذاشت

ادامه دارد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.