سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

این بار دشمن در خانه بود

چکیده :او یکی دیگر از کشته‌شدگان آبان خونین است؛ مثل آن‌های دیگری که فرزند کسی بودند و در خیابان تیر خوردند، در نیزارها به گلوله بسته شدند و در میدان‌ها به قتل رسیدند تا عده‌ای با افتخار بگویند در دو روز اعتراضات را جمع کردیم؛ و درست‌تر آن بود که بگویند در دو روز تا جایی که توانستیم زدیم و...


سپند ارند

مختاریِ دیگری در جمهوری اسلامی کشته شد، خبر همین‌قدر تلخ و همین اندازه تکراری است.

نادر مختاری در اعتراضات آبان سال گذشته دستگیر می‌شود، می‌گویند آنقدر کتک خورده بود که مدت‌ها در کما بوده و بعد هم که به هوش می‌آید با حال خراب می‌برندش بازداشتگاه و سرانجام در بازداشتگاه کهریزک می‌میرد.

او یکی دیگر از کشته‌شدگان آبان خونین است؛ مثل آن‌های دیگری که فرزند کسی بودند و در خیابان تیر خوردند، در نیزارها به گلوله بسته شدند و در میدان‌ها به قتل رسیدند تا عده‌ای با افتخار بگویند در دو روز اعتراضات را جمع کردیم؛ و درست‌تر آن بود که بگویند در دو روز تا جایی که توانستیم زدیم و کشتیم…

قتل‌های به دست حاکمیت دیگر دادگاه و محاکمه ندارد، آمر و عامل، آزاد می‌چرخند و دادی ستانده نمی‌شود، مدعی‌العموم کجاست؟
حکومت خودش را پدر و ولی دم همه مردم می‌داند، مثل همه زن‌کشی‌هایی که به دست پدر، خون را مباح می‌کند، ریختن خون ما مردم هم مجازات ندارد. حالا پدر راست‌راست برای خودش راه می‌رود و ما هر روز می‌شنویم یکی دیگر از ما پیش رویمان، یا در نهان، بر خاک افتاده است و غم‌انگیزتر آنکه تنها مرگ، صدای‌مان می‌شود.

نزدیک ده ماه از آن آبان خونین می‌گذرد و نادر مختاری چند ماه در کما بوده و هیچ‌کداممان خبر نداشتیم؟ چقدر قربانیان بی‌صدا داشته باشیم خوب است؟ چقدر قربانیانی که حتی مرگ‌شان بی‌صدا به خاکِ سرد سپرده شده باشد؟

ما بعد از نوشیدن جام زهر هم روی صلح را ندیدیم، جنگ ادامه داشت، در خانه‌هایمان، در دانشگاه‌مان، در خیابان‌هایمان.

ما یک‌به‌یک به اسارت گرفته شدیم، کشته شدیم، مجروح شدیم، مفقودالاثر شدیم؛ بعد از آن هشت سال جنگِ غم‌انگیز، سی و دو سال دیگر هم در جنگ بودیم؛ این بار دشمن در خانه بود.

*تیتر انتخاب کلمه است

منبع: اینستاگرام نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.