سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پیامدهای اقتصادی حضور اسرائیل در خلیج فارس...

پیامدهای اقتصادی حضور اسرائیل در خلیج فارس

چکیده :هر چند از متون وگزارشات برنامه ریزی ایران همواره نسبت به این موقعیت امارات انتقاد وجود داشت ودر واقع احساس می شد که ظرفیت بندری ایران شایسته چنین جایگاهی است، اما در عمل به دلیل اولویت رویکردهای ایدئولوژیک از سرمایه گذاری برای تحقق این امکان خود داری شده است وبنادر ایران عمدتا نقش بارانداز داخلی...


جواد رحیم پور

امارات متحده عربی نخستین کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که پیشگام برقراری روابط دوستانه وصلح آمیز با اسرائیل شد.
اکنون نیز اخبار اولیه برقراری پیمان صلح برقراری روابط صلح آمیز بحرین با اسرائیل هستیم.

قطعا این رویداد شکاف منطقه ای ایران وکشورهای عربی خلیج فارس را عمیق تر خواهد کرد واز منظر اقتصادی پیامد های مهمی برای منطقه وایران خواهد داشت.

امارات متحده عربی علاوه بر نفت، در حوزه تجارت ،بارانداز دریایی منطقه خلیج فارس محسوب می شود.

هر چند از متون وگزارشات برنامه ریزی ایران همواره نسبت به این موقعیت امارات انتقاد وجود داشت ودر واقع احساس می شد که ظرفیت بندری ایران شایسته چنین جایگاهی است، اما در عمل به دلیل اولویت رویکردهای ایدئولوژیک از سرمایه گذاری برای تحقق این امکان خود داری شده است وبنادر ایران عمدتا نقش بارانداز داخلی دارند.

بندر چابهار نیز با سرمایه گذاری هندی ها وبه قصد تسهیل تجارت آن کشور با آسیای میانه در حال توسعه است وبه تعبیری در رقابت با ظرفیت بندری امارات قرار نخواهد گرفت.

ایران طی چند دهه گذشته عملا با موقعیت بندری-تجاری امارات کنار آمده است وتجار ایرانی با ثبت دفاتر وشرکت های خود در امارات تجارت مهمی را شکل دادند .با گسترش دامنه تحریم های امریکایی ورقابت نیابتی در یمن که امارات نیز یک پای این منازعه است، از حجم این تجارت تا حدودی کاسته شده است.برخی از تجار پرسابقه نیز عملا مجیور به ترک امارات وبازگشت به ایران شدند.

به رغم محدودیت ها، تجارت با امارات هرگز قطع نشده است و نقطه انفصال رابطه تجاری ایران با امارات ،برقراری رابطه این کشور با اسرائیل خواهد بود.

این امر البته فوری نیست اما به موازات رشد و افزایش روابط امارات- اسرائیل از حجم روابط تجاری ایران وامارات کاسته خواهد شد.
این کاهش از یک سو ریشه در مواضع ایدئولوژیک وپیامدهای اقتصادی آن دارد واز دیگر سو به ناامن شدن محیط تجاری ایرانیان برمی گردد.

علاوه بر حساسیت اسرائیل بر روی روابط تجاری ایرانیان ،خود نهاد های امنیتی ایرانی نیز بر عملکرد تجار ایرانی نظارت بیشتری به خرج خواهند داد تا در حوزه تجارت رد پای اسرائیل دیده نشود.

با پیوستن بحرین به رویکرد امارات در برقراری رابطه با اسرائیل، دو عضو عربی اوپک اکنون در مسیر توسعه روابط اقتصادی با اسرائیل قرار دارند. افزایش پیوند های اقتصادی اسرائیل با این کشورها به طور غیر مستقیم بر مواضع اوپک نیز اثر گذار خواهد بود وحتی اگر ترامپ برای بار دوم ریاست جمهوری امریکا را بر عهده نداشته باشد از سیاست خاورمیانه او ،دموکرات را تحت فشار قرار خواهد داد.

اکنون لابی یهودی در هسته نفتی- اقتصادی خاورمیانه راه نفوذ جدی خود را باز کرده است واین امتیاز مهم جمهوری خواهان به اسرائیل ولابی یهودی بود.
دموکرات ها در برابر این سیاست پیچیده راه حلی ندارند و ایران به تدریج نفوذش در بخش جنوبی خلیج فارس کمتر می گردد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.