سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سخنان دکتر سروش به مناسبت درگذشت آیت‌الله صانعی: ایشان فقیهی نوآور و دلیر بود....

سخنان دکتر سروش به مناسبت درگذشت آیت‌الله صانعی: ایشان فقیهی نوآور و دلیر بود.

چکیده :عالمان بی‌عمل بسیارند و آنچه برای ما لازم است انسانیت و شرافت و زیر پا نهادن رفاه است برای رسیدن به پله‌های بالاتر انسانی و این ویژگی‌هاست که سبب می‌شود که ما بر شجاعت و مرد عمل بودن و بانگ‌زدن‌های مرحوم صانعی بر علیه کجروی‌ها تاکید...


عبدالکریم سروش در مقدمه نشست ۹۷ شرح دفتر نخست مثنوی که شب یکشنبه ۱۳ سپتامبر در شمال کالیفرنیا برگزار شد، به مناسبت درگذشت آیت‌الله ‌العظمی یوسف صانعی از او به عنوان فقیهی شجاع یاد کرد که در دفاع از محرومان و منتقدان سنگ تمام گذاشت.

دکتر سروش به دفاع آن مرحوم از آیت‌آلله منتظری اشاره کرد که خطر کرد و حتی به کوچه آمد تا جلوی مهاجمان به بیت آیت‌الله منتظری را بگیرد.

او منتقد زیاده‌روی‌ها و کجروی‌ها بود و به همین دلیل چند بار مورد هجوم قرار گرفت.

به گفته آقای سروش عالمان بی‌عمل بسیارند و آنچه برای ما لازم است انسانیت و شرافت و زیر پا نهادن رفاه است برای رسیدن به پله‌های بالاتر انسانی و این ویژگی‌هاست که سبب می‌شود که ما بر شجاعت و مرد عمل بودن و بانگ‌زدن‌های مرحوم صانعی بر علیه کجروی‌ها تاکید کنیم.

او بر مسند مرجعیت بود و می‌توانست از مناصب بالاتر و مهمتر برخوردار باشد و محبوب قلوب شود و القاب بزرگی را به او نسبت دهند، اما چنین نکرد و ترجیح داد همه این مناصب و مقامات را به کناری نهد و راه پرخطرتری را انتخاب کند.

https://www.instagram.com/p/CFISEBmpbap/


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.