سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دیکتاتور آینده ندارد، حق در آینده است...

دیکتاتور آینده ندارد، حق در آینده است

چکیده :پیام هم دارد شما تاثیر ندارید ما هر چه بخواهیم، می کنیم. تلاش حکومت این شده که اگر نمی تواند فضای مجازی را کامل مسدود کند به افکار عمومی بگویید که بی اثر است. اما چنین نیست. البته از فضای مجازی راهی به فضای واقعی باید باز...


تقی رحمانی

اعدام نوید افکاری، در نوردیدن کینه و شدت عمل در برابر افکار عمومی است.

پیام هم دارد شما تاثیر ندارید ما هر چه بخواهیم، می کنیم. تلاش حکومت این شده که اگر نمی تواند فضای مجازی را کامل مسدود کند به افکار عمومی بگویید که بی اثر است. اما چنین نیست. البته از فضای مجازی راهی به فضای واقعی باید باز شود.

درباره ابعاد تلخ این اعدام بسیار گفته شده و می شود.

اما به خاطر بسپاریم بعد از هر ضربه باید از ناامیدی ، خشم کور راه که به یاس می برد پرهیز کرد.

خواسته ما به حق است. روند دادرسی عادلانه درهر نظامی سیاسی که باشد حق اساسی شهروندی است برای بدست اوردن این حق باید تلاش کرد. روند های فعالیت را بهتر کرد تا به مقصد رسید.

دیکتاتور پیروز می شود اما آرامش ندارد، حق طلب در سختی است اما آرامش وجدان دارد.دیکتاتور آینده ندارد. حق در آینده است.

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.