سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

روحانیت و عاشورا

چکیده :مجالس عزاداری حسینی که با هر حکومتی کنار بیاید و در برابر مظالمِ آن بی‌اعتنا باشد، جز نفی رفتار حسینی و بلکه بدآموزی و تحریف آن، چه ثمری دارد؟ صریحاً می‌گویم: ضربه‌‌ای که بانیانِ روحانی این نوع مجالس به‌راهِ امام حسین (ع) می‌زنند، از ضربات امویان و کوفیان به‌مراتب بیشتر...


محسن کمالیان

مراسم عاشورای امسال هم برگزار شد. اما بی‌محتواتر از هر سال دیگر. درس جاودان حرکت امام حسین (ع) و پیام او به‌ما امروزیان چه بود؟ رفتار حسینی در برابر ظلمِ حکومت! روحِ رفتار حسینی چیست؟ یک جمله: امر به‌معروف و نهی از منکرِ حکومت! یعنی عدمِ سکوت در برابر مظالمِ حکومت! خصوصاً حکومتی که به‌نام اسلام ظلم می‌کند و مظالمش را با شریعت توجیه می‌کند. حرکت حسینی یعنی: اولاً در پیش گرفتن چنین رفتاری، ثانیاً فداکاری در این راه تا سرحد شهادت و اسارت خود، اصحاب و بستگان!

آیا مجالس عزاداری ما چنین پیامی را منعکس و چنین رفتاری را ترویج می‌کند؟ آیا مجالس عزاداری ما انسان‌های حسینی می‌پروراند؟ امام حسین (ع) اگر خود امروز می‌بود، آیا این همه احکامِ ظالمانه‌ی دستگاه قضا را در حق شهروندانِ معترضِ آمرِ به‌معروف و ناهی از منکرِ حکومت، امضا می‌کرد؟ یا بالعکس، این رفتار ظالمانه را مورد اعتراض قرار می‌داد؟ چرا از مجالس عزاداری حسینی ما چنین اعتراضاتی بر نمی‌خیزد؟ چرا مجالس عزاداری ما در استبداد اموی متوقف مانده و در برابر مصائب امروز ساکت است؟ آیا این بدترین مصداقِ نفوذِ فرهنگی دشمنانِ اسلام و تشیع نیست که مراسم دینی‌مان، از محتوای تربیتی سازنده‌ی خود خالی شده است؟

مجالس عزاداری حسینی که با هر حکومتی کنار بیاید و در برابر مظالمِ آن بی‌اعتنا باشد، جز نفی رفتار حسینی و بلکه بدآموزی و تحریف آن، چه ثمری دارد؟ صریحاً می‌گویم: ضربه‌‌ای که بانیانِ روحانی این نوع مجالس به‌راهِ امام حسین (ع) می‌زنند، از ضربات امویان و کوفیان به‌مراتب بیشتر است. چه دو گروه اخیر، جسمِ امام حسین (ع) را از ما گرفتند؛ گروه اول اما درس و پیام جاودانی را که آن بزرگوار همراه اصحاب و عزیزانش، برای انتقالِ آن به‌ما، شهید و اسیر شدند! روحانیت با برپایی این نوع مجالس خالی از محتوای عاشورا، خون امام حسین (ع) را پایمال می‌کند …


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.