سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

به یاد مهدی اخوان ثالث

چکیده :با مرگ مهدی اخوان ثالث یکی از طُرفه‌ترین گویندگانِ نوپـردازِ ایران از میان ما رفت. نمی‌دانم بگویم بی‌هنگام یا با‌هنگام؛ این، پاسخش با خودِ رَوَنده است که آن را بی‌پاسخ می‌گذارد. همین اندازه بگویم که عمر به مراحلی می‌رسد که آن سویش دیگر چندان دلگشا...


محمدعلی اسلامی ندوشن

چهارم شهریور سالروز درگذشتِ «سخنگوی دشتِ خاوران»¹ استاد مهدی اخوان ثالث، شاعر توانمندی که زیباییِ «باغِ بی‌برگی» را به نامِ خود ثبت کرد.
چند سطر از استاد اسلامی نُدوشن که در سوگِ اخوان نوشته‌اند:

با مرگ مهدی اخوان ثالث یکی از طُرفه‌ترین گویندگانِ نوپـردازِ ایران از میان ما رفت. نمی‌دانم بگویم بی‌هنگام یا با‌هنگام؛ این، پاسخش با خودِ رَوَنده است که آن را بی‌پاسخ می‌گذارد. همین اندازه بگویم که عمر به مراحلی می‌رسد که آن سویش دیگر چندان دلگشا نیست.
کوتاه یا بلند، مهم آن است که پیمانه پُر شود، و پیمانه‌ی اخوان پُر بود، و پیمان را به آخر رساند؛ زندگی‌ای بود که همه‌ی بضاعتش در گرو سخن گذارده شده بود.

خصوصیّتِ وی آن بود که قدیم و جدید را باهم پیوند کرده بود. آبشخورش از برکه‌ی عظیمِ ادب فارسی بود، و در عین حال خود را به «نوی» سپرده بود، بدان گونه که بر درِ هیچ گذشته‌ای نمی‌ایستاد.

*روزها، جلد‌چهارم


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.