سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » برای آنکه خط قرمزش حقوق ما مردمان بود...

برای آنکه خط قرمزش حقوق ما مردمان بود

چکیده :وظیفه‌ی اخلاقی و انسانی ماست ادای دین به آنان که برای عدالت،قدم برداشتند و برای آزاد و رها شدنِ آدم‌ها از بند و زنجیر جنگیدند و از حق انسان‌ها در برابر متجاوزان و متعدیان دفاع کردند،آنان که شجاعانه و نجیبانه در برابر استبداد و دیکتاتوری،در برابر دروغ و تقلب،در برابر رذالت و...


حامد گودرزی

هر بار که عکس و تصویر جدیدی از حصر بیرون می‌آید،حسرت و دلتنگی‌مان،انتظار و غم‌مان از این دوری و جدایی زنده می‌شود اما روح و روان‌مان،تازه و نو و دل‌مان شاد و خوش از دیدن روی ماه‌شان،از دیدن لبخند و امیدی که بر چهره‌شان نشسته است.و یک یادآوری از حقی که ضایع شد و اراده‌ای که تحمیل شد و آن حس و آگاهی‌ای که ما را به خیابان‌ها کشاند و آن آرمان و ارزشی که برای رسیدن به آن،بسیاری از خود گذشتند. ‌

وظیفه‌ی اخلاقی و انسانی ماست ادای دین به آنان که برای عدالت،قدم برداشتند و برای آزاد و رها شدنِ آدم‌ها از بند و زنجیر جنگیدند و از حق انسان‌ها در برابر متجاوزان و متعدیان دفاع کردند،آنان که شجاعانه و نجیبانه در برابر استبداد و دیکتاتوری،در برابر دروغ و تقلب،در برابر رذالت و کثافت،ایستادند،آنان که نفع و سود شخصی خود را فدای اخلاق و انسانیتِ مشترک کردند و به منافع عام و دوردست،به نسل بعد،به انسان‌ها اندیشیدند.ادای دین به زنان و مردان آزاد و آزاده‌ای که خط قرمزشان حق و حقوق مردمان بود،خواسته‌شان رهایی و برابری شهروندان،آنان که پاسدار حرمت و کرامت انسانی بودند و پیروزی را در آن روز دیدند که همه‌باهم،کامیاب شوند.ادای دین به دولتمردِ انسان‌گرا،به میرحسین موسوی،که برای ما،برای حق و آزادی و کامیابی ما،همچنان در حصر است. ‌

تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.