سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » قشریت وهمگونه طلبی/ایدئولوژی مقدس ضد آزادی (۲)...

قشریت وهمگونه طلبی/ایدئولوژی مقدس ضد آزادی (۲)

چکیده :انسان ها در سایه حکومت ایدئولوژی گرایان مقدس،صلاحیت این را ندارند که بتواند خوب و بد را از هم تشخیص دهند،لذا امر تشخیص خوب و بد بر عهده پاسداران نظام فکری حکومت است، و مردم نیز مکلفند که در راستای تثبیت این برداشت، فقط انجام وظیفه نمایند.مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان در جمهوری اسلامی...


کلمه – حسن ماکیانی

از جمله موضوعاتی که ایدئولوژی مقدس به خاطر آن به شدت با آزادی های سه گانه (فردی،اجتماعی،سیاسی) مخالفت می ورزند از هم نگسستن نظم و انضباط اجتماعی است ،آنان مردم را افرادی مطیع می خواهند که با انضباطی ایدئولوژیک و با تکرار دائمی یک رشته از آموزهای خود متحد کرده، تا راه را بر هرگونه تفکر و اندیشه دیگر ببندند؛لازمه وجود چنین نظمی تحت کنترل درآوردن تمامی افراد آن جامعه است ،که با نظارت بر افراد از طرف متولیان مقدس،به جایی خواهد انجامید که انسان ها در زیر رنده اجتماع یکدست شدهٔ آنان تراشیده شده،تا ‌فکر ، عقیده ،رفتار،کردار،،گفتار و….به طور خاضعانه در خدمت همرنگی با آموزه های آنان باشد، ‌البته این هدیه ای است که از سوی آنان به افراد داد می شود.

این نظم، پیش شرط ضروری یکسان سازی فکری و ‌عقیدتی افراد اجتماع است، تا در سایه چنین نظمی که بیشتر از روش های قهریه صورت می گیرد، متولیان امر حکومت ایدئولوژیک مقدس بتوانند خواسته های خود را اعمال کنند و جامعه ای فارغ از هر گونه دغدغه را فراهم آورند.در نوع نگرش آنان افراد جامعه انسان هایی هستند مکلف،که این تکلیف آنان را وادار خواهد کرد که در برابر حکومتی که حق است،وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

انسان ها در سایه حکومت ایدئولوژی گرایان مقدس،صلاحیت این را ندارند که بتواند خوب و بد را از هم تشخیص دهند،لذا امر تشخیص خوب و بد بر عهده پاسداران نظام فکری حکومت است، و مردم نیز مکلفند که در راستای تثبیت این برداشت، فقط انجام وظیفه نمایند.مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران؟…..

ایدئولوژی گرایان مقدس،صاحبان حق هستند و این حق به آن ها اجازه می دهد که هر گونه بخواهند تصمیم بگیرند و به آن تصمیمات جامه عمل بپوشانند،وبه هیچ احدالناسی هم پاسخگو نمی باشند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.