سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اقتصاد رمز قدرت جهانی در سایه تنش زدایی...

اقتصاد رمز قدرت جهانی در سایه تنش زدایی

چکیده :بیاید از آرزوهای بزرگ خودمان حرف بزنیم. عبور از یک قدرت ملی به منطقه ای و جهانی و مواجهه با ساختارهای حاکم بر جهان و نظم مستقر، و به زعم ما، نامطلوب...


مرتضی چراغی

هندوی نفت اندازی همی‌آموخت. حکیمی گفت تورا که خانه نی این است، بازی نه این است.
سعدی

اساسا تعریف قدرت در جهان مدرن در مسئله اقتصاد مستحیل می شود.

بطوریکه گویا قدرت در ارزش پول و میزان صادرات خلاصه می گردد. به چین دهه هفتاد میلادی نگاه کنید. کشوری که تقریبا جایگاه خاصی در مناسبات کلان سیاسی جهان نداشت. نکته اینجاست که از کشوری حرف میزنیم که همان موقع هم دارای حق وتو و بمب اتمی بود. گویا آرزوی ما گره ای از کار آنها باز نکرده بود. بیاید از آرزوهای بزرگ خودمان حرف بزنیم. عبور از یک قدرت ملی به منطقه ای و جهانی و مواجهه با ساختارهای حاکم بر جهان و نظم مستقر، و به زعم ما، نامطلوب آن.

به چین برگردیم. به کشور دوست حالا ابرقدرت برتر فرامنطقه ای شده مان. رمز موفقیت؟ تنش زدایی. لازمه آن؟ رشد اقتصادی. تدابیر؟ پیروی از اصول بازی. اجماع نخبگان بر تعیین راهکارهای معطوف به دموکراسی، تاسیس امکانات زیرساختی، اقتصادی پویا و مستحکم و البته مستقل از نهاد دولت: برتری تکنولوژی، معتبر شمردن آرا دانشگاه های دارای بار علمی، امنیت در تمام ساحات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت و البته دوری هرچه بیشتر از امدل قتصاد رانتینری و شکننده تک محصولی. در یک کلام، رضایتمندی همگانی و رفاه ملی. بله راه رسیدن به اثرگذاری فراملی از موفقیت و رفاه ملی میگذرد.

تدبیر نیست جز سپر انداختن که خصم
سنگی بدست دارد و ما آبگینه


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.