سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ما چقدر شبیه به همیم

چکیده :اگر صرف اینکه نظر ما این است برای درستی یک گزاره کفایت کند خب، حضرت آیت الله جوادی آملی هم فتوایش آن است. آیا فقط ما هستیم که امتیاز نظر داشتن داریم یا این حقی است که برای دیگران هم قائلیم؟ در صورت اول چه فرق است میان ما و کسانی که از تحکم شان به ستوه آمده...


سیدعلیرضا بهشتی شیرازی

دیروز یکی از دوستان در کلمه نوشته بود کشور را با عقل اداره می کنند نه با فتوا. حال آنکه کمی پیشتر از آن در همین کانال مقاله ای وجود داشت با سی فتوا، یا به قول نویسنده گزاره بدیهی. یا نویسنده دیگری آورده بود به نظرش محمدرضاشاه در مورد “ارتجاع سرخ و سیاه” (عدم دقت در عنوان از بنده نیست) راست می گفت. دوست دارم بپرسم آیا همین مقدار که نظر من یا شما این است کافی است، یا دلایل قوی باید و معنوی؟ اگر صرف اینکه نظر ما این است برای درستی یک گزاره کفایت کند خب، حضرت آیت الله جوادی آملی هم فتوایش آن است. آیا فقط ما هستیم که امتیاز نظر داشتن داریم یا این حقی است که برای دیگران هم قائلیم؟ در صورت اول چه فرق است میان ما و کسانی که از تحکم شان به ستوه آمده ایم؟ و در صورت دوم چه اعتراضی است که به دیگران می کنیم؟ باری دیگر یکی از دوستان خطاب به اندک سالاران نوشته بود “نه ما مثل هم نیستیم.” در آفرینش که مثل همیم. ای کاش در روش به هم شبیه نباشیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.