سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نیاز امروز جامعه در حوزه گفتمان ها...

نیاز امروز جامعه در حوزه گفتمان ها

چکیده : ...


علیرضا کفایی

چند گزاره بدیهی

۱- با انکار واقعیتهای عینی نمی توان به حل مشکلات و آن هم در حد بحران و بطور خاص بحران معیشتی و اقتصادی پرداخت.
۲- با موعظه و نصیحت و دعا و توسل و منبر و خطابه نمی توان شکم های گرسنه را سیر کرد.
۳- طیران در عوالم ملکوت با بی خبری یا بی اعتنایی از فقر همسایه و فلاکت جامعه امکان پذیر نیست.
۴- خدا از ناس جدا نیست، برای رسیدن به الله باید به امور ناس اهتمام ورزید.
۵- هیچ نیروی سحرآمیزی در جهان نیست، چون واقعیات را درک نمی کنند یا توجیه می کنند یا فریب می دهند.
۶- مدیریت و برنامه ریزی علم است و با تخیل و به زور و صرفاً با حدیث و روایت نمیتوان جامعه را اداره کرد.
۷- دین از معرفت دینی افراد جداست، معرفت بشری به دین مانند سایر علوم بشری نسبی است.
۸- هیچکس نباید به خاطر افکارش تاوان دهد الا اینکه فکری زیان به خود، مردم و جامعه رساند.
۹- هیچ فردی از ابناء بشر مقدس نیست، به حکم انسان بودن؛ نقصان دارد و امکان خطا متصور است لذا قدسیت بلاموضوع است.
۱۰- حکومتها و جوامع و مردم چاره ای جز تقنین و التزام به قانون ندارند.
۱۱- هیچ فردی فوق قانون و ماسوای حقیقت نیست.
۱۲- حق و حقیقت در انحصار هیچ گروه و صنفی نیست.
۱۳- آدمیان به فرمان و پسند دیگران فکر نمی کنند گرچه ممکن است به زور و تحمیل به سلیقه مستبد عمل کنند.
۱۴- فهم و معرفت بشری در هر عصری ساخت خاص همان عصر را دارد و فهم دینی هم عصری است.
۱۵- نقد هر اندیشه در هر سطحی ضرورت دارد؛ ابزار تاریخ برای بیان اندیشه می تواند مناسب باشد ولی آلت منطق و برهان راهگشاست که صرف تاریخ حکایت بی مهری دوران و یا افتخارکاذب است.
۱۶- آدمی از روی اضطرار و نیاز اجتماع تشکیل می دهد، شعوب و جوامع به یکدیگر نیاز در هر زمینه ای دارند.
۱۷- شریعت و طریقت هر یک از جوامع و بل هر بشری با جوامع و سایرین نفاوت دارد.
۱۸- جوامع ناچار از تعامل و مذاکره و پذیرفتن خواست یکدیگر بنا بر مصالح و منافع عمومی و نیز انسانی هستند.
۱۹- جنگ به نابودی تمدن و دستاوردهای بشری و کشتن انسانها می انجامد، آنکه بر طبل جنگ می کوبد از انسایت دور می شود.
۲۰- ادعا باید بر اساس نیاز و مطابق داشته های جوامع طرح شود.
۲۱- ادعای غیر واقع داشتن از نادانی و یا از استبداد رای است.
۲۲- همه انسانها و بل همه موجودات و خلقت را می توان دوست داشت و مهر ورزید.
۲۳- تحول خواهی لازمه پیشرفت و باید بر اساس حقایق موجود باشد.
۲۴- گفتمان انقلابی از گفتمان ایدئولوژیک آغاز میشود، ایدئولوژی ها متفاوتند؛ اثبات پذیری یا نفی آنها خاصه آنکه متافیزیکی شوند صددرصدی نیست لذا گفتمان انقلابی مددی به انسان برای زیست انسانی نمی رساند.
۲۵- برای دوران انقلابی تئوری انقلابی لازم است و برای دوره استقرار تئوری اصلاح.
۲۶- طرح گفتمان انقلابی یعنی گریز از آرامش جامعه، مدعیان این گفتمان می دانند در حال آرامش جامعه جایی و نقشی برای آنها باقی نمی ماند و با استقرار قانون نمی توانند با بی قانونی پیشروی کنند لذا با استقرار و آرامش و اصلاح به نزاع بر می خیزند، به سرکوب روی می آورند و جامعه را همیشه در تنش و غوغا و مشکل و دشمن فرضی و توهم توطئه نگاه می دارند.
۲۷- گفتمان دموکراتیک ورای ایدئولوژی ها به عدالت و آزادی توأمان نظر دارد.
۲۸- جامعه امروز به گفتمانی نیاز دارد که استقرار و آرامش، قانون و تبعیت از آن، عدالت و آزادی، پیشرفت و زندگی بهتر انسان را لحاظ نماید.
۲۹- گفتمان اصلاحات به توسعه همه جانبه و پایدار مبتنی بر واقعیات جامعه و جهان نظر دارد.
۳۰- دوره گفتمان انقلابی چه دینی و چه غیر دینی سپری شده است، کلیسا و مارکسیسم خود را با ایدئولوژی ها آنچنانی وا نهاده اند و به تحجر متهم اند، گفتمان دموکراتیک به لیبرال دموکراسی و بورژوازی گانگستری با سوء استفاده از عدالت و آزادی منجر شده، گفتمان اصلاحات راهی است که پیش روی انسان و جوامع بشری است و دوران معاصر با اندیشمندان بزرگی تنها راه را پرهیز از جنگ و سرمایه داری و نظامهای ایدئولوژیک و استثمار نوین بورژوازی می داند و اصلاحات در هر جامعه ای شرایع و طرائق متفاوت بنا بر واقعیت و استعداد همان جامعه دارد.

جامعه به گفتمان اصلاحات نیاز دارد و می بایست در این مسیر با نقد و نظر و برای بهبود خواهی و اصلاحگری تلاش نمود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.