سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

کدام “بالایی”؟

چکیده :مهمتر اینکه او به گرفتن ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم بود که طبیعتا در دستگاه قضایی ایران مقامات را به خاطر آن اعدام نمی‌کنند و نمی‌توان فرض کرد نگرانی قاضی منصوری از این بابت...


حسین باستانی

فایل صوتی قاضی منصوری پیش از مرگ را در گزارش خوب ژیار گل بشنوید لطفا: “این سناریوی تعریف شده ای است. من باید در این سناریو بروم هیچ راهی هم ندارد. من باید در این سناریو اعدام بشوم تا یک چیزهایی… [نامفهوم] بالایی درست بشود.”

بخشی از جمله به دقت قابل تشخیص نیست. ولی کلمه “بالایی” به‌وضوح شنیده می‌شود. غلامرضا منصوری دارد به کدام “بالایی” اشاره می کند؟

مهمتر اینکه او به گرفتن ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم بود که طبیعتا در دستگاه قضایی ایران مقامات را به خاطر آن اعدام نمی‌کنند و نمی‌توان فرض کرد نگرانی قاضی منصوری از این بابت بوده.

در نتیجه سوال مشخص تر این می‌شود: چرا قاضی منصوری فکر می کرده کسانی به دنبال مرگ او هستند تا در سطوح “بالایی” چیزهایی درست بشود؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.