سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اگر شهامت دارید پرونده را منتشر کنید...

اگر شهامت دارید پرونده را منتشر کنید

چکیده :عباس عبدی آقای کیوان صمیمی را برای شرکت در یک تظاهرات آرام به زندان محکوم کردند. ایرادی ندارد به شرطی که صریحا همین را بگویید. در واقع دادگاه و پرونده را علنی کنید اتهامات را بگویید و دفاعیات را هم منتشر کنید و بعد با شهامت بگویید که هر کس این کار را انجام دهد...


عباس عبدی

آقای کیوان صمیمی را برای شرکت در یک تظاهرات آرام به زندان محکوم کردند. ایرادی ندارد به شرطی که صریحا همین را بگویید. در واقع دادگاه و پرونده را علنی کنید اتهامات را بگویید و دفاعیات را هم منتشر کنید و بعد با شهامت بگویید که هر کس این کار را انجام دهد زندان می‌کنیم. ببینم چقدر شهامت وجود دارد؟ در باره پرونده دیگران از جمله خانم هدایت هم همین کار را کنید تا معلوم شود که آیا هیچ فرد منصفی در کشور چنین احکامی را مطابق قانون می‌داند یا آنها را می‌پذیرد؟ اگر شهامت این کار را ندارند که ندارند بهتر است فکر دیگری به حال خود کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.