سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » در کدام‌کشور چنین زنجیره ناگسستنی از بازداشت و بگیر و ببند وجود دارد؟...

در کدام‌کشور چنین زنجیره ناگسستنی از بازداشت و بگیر و ببند وجود دارد؟

چکیده :هرچه عقب رفتم دیدم در تمام چهار دهه گذشته؛ ما هیچ زمانی را خالی از این مسائل و حوادث نداشته ایم. با خودم فکر کردم واقعا در کدام‌کشور است که چنین زنجیره ناگسستنی از بازداشت و بگیر و ببند وجود...


عمادالدین باقی

در روزهای گذشته که مقاله و مصاحبه هایی در مورد بازداشت مؤسس و دو تن از اعضای جمعیت امام علی و سه جوان محکوم به اعدام آبان داشتم درنگی کردم در اینکه پیش از آن درباره محیط زیستی ها، قبل از آن درباره معلمان و کارگری ها، پیش از آن در مورد معترضین آبان ۹۸ و پیش از آن درباره معترضان دی ماه ۹۶، عقب تر رفتم تا انتخابات ۸۸ و آن بازداشت های گسترده سیاسی، پیش از آن بازداشت روزنامه‌نگاران و ملی مذهبی ها و در میانه همه اینها بسیاری از حوادث ریز و درشت دیگر.

هرچه عقب رفتم دیدم در تمام چهار دهه گذشته؛ ما هیچ زمانی را خالی از این مسائل و حوادث نداشته ایم. با خودم فکر کردم واقعا در کدام‌کشور است که چنین زنجیره ناگسستنی از بازداشت و بگیر و ببند وجود دارد؟

این زنجیره دراز و طاقت‌فرسا که برآیند نیروها در کشور را صفر می کند، کِی قطع می شود؟

در تاریخ درباره این دوران چه قضاوتی خواهند کرد؟

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.