سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تملق و چاپلوس پروری

چکیده :بالا بردن مقام منزلت یک شخص،تبدیل او به یک ابر مرد که دارای صفات فوق طبیعی است ویک خدایگان به شمار می آید.فرض می شود که یک چنین شخصی همه چیز را می داند،همه چیز را می بیند،به جای دیگران فکر می کند،قادر به انجام هر کاری هست و رفتار و کردارش خطا ناپذیر...


کلمه – حسن ماکیانی

حکومت های ایدئولوژی گرا، در نهایت به نظام های توتالیتر و استبدادی مبدل خواهند شد،وفضای جامعه را به فضایی کاملا بسته و منفعل تبدیل می کنند وبه همین دلیل حکومت به فساد و تملق و‌چاپلوسی پروری آغشته می شود، و وجود هر نوع انتقاد ونظری غیر از نظر خود را پذیرا نخواهند بود. تبدیل حکومت ایدئولوژیک به یک دیکتاتوری توتالیتر،پس از فاسد شدن حکومت گران اتفاق خواهد افتاد. در این گونه نظام ها،شخص رهبر به مقام ومنزلتی خدایی ارتقا می یابد،برای نمونه می توان به قسمتی از نوشته ی خروشچف در باره ی کیش شخصیت پرستی استالین این دیکتاتورفاسد اشاره کرد:«بالا بردن مقام منزلت یک شخص،تبدیل او به یک ابر مرد که دارای صفات فوق طبیعی است ویک خدایگان به شمار می آید.فرض می شود که یک چنین شخصی همه چیز را می داند،همه چیز را می بیند،به جای دیگران فکر می کند،قادر به انجام هر کاری هست و رفتار و کردارش خطا ناپذیر است.»ودر همین زمینه به یک نقل قول از رمان دایره اول اثر الکساندر سولژه نیستین که در باره ی ماهیت چاپلوسی و تملق از استالین است اشاره می کنم:«نقش او،بیش تر از هر شباهت نسبت داده شده به یک انسان در طول تاریخ بشر است:این نقش بر سنگ ها حک شده بود؛با رنگ های روغنی،آبرنگ، «گواش»و«سپیا»نقاشی شده بود؛در ذغال چوب،گچ تحریر و گرد آجر ترسیم شده بود؛در شن،صدف های دریایی، کاشی های درخشان،دانه های گندم و لوبیای سویا منقوش شده بود….»

نقل قول دوم یک شعر و یا در واقع یک سرود مذهبی که در روزنامه پراودا در مورد استالین چاپ شده اشاره می نمایم:

ای استالین کبیر،ای رهبر ملت ها/تو بزرگ ترین انسانی هستی که تا کنون تولد یافته.
توسودمندترین انسان کره خاکی هستی/ تو اصلاح گرترین انسان در گذران سده ها هستی.
تو بهار را شکوفا می کنی/تو میزان های موسیقی را به لرزه در می آوری!!

اما همین شخص«استالین»که به عنوان یک تابو از او یاد می کردند،سر منشأء و عامل هزاران جنایت و فجایع انسانی بود که تاریخ هرگز او را به فراموشی نخواهد سپرد.شخصیتی که از دوران حکومت او با عنوان «وحشت بزرگ» یاد می کنند!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.