سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

برای “کاک” های فداکار وطن

چکیده :به چهره این شهدا، این مدافعان درخت و نور و آفتاب بنگرید و به ایران جدید سلام بگوئید. ایرانی که پاسبانانش برای دفاع از جان درخت، جان می دهند آینده ای درخشان دارد و این جان دادن های تلخ، غم انگیز ، تاسف انگیز هم نشانه ای برای بازماندگان است که فراموش نشود فداکاری رفتگان برای پاسبانی از جنگل های وطن و هم پیامی است به کسانی که به تکه تکه کردن این خاک، به دزدی و غارت سیری ناپذیر منابع ملی و فرقه فرقه کردن مردم ادامه می دهند که ایران در سختترین شرایط زیستی اش، مدافعانی فداکار...


مجتبی نجفی

سه شهید دیگر به نام ایران پیوند خورد. این بدرقه که میبینید بدرقه مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی کنشگران محیط زیست در پاوه است که برای نجات جان درختهایمان با دست خالی به نبرد با آتش رفتند و جان باختند. و چه غریبانه و چه با شکوه فداکاری را معنا کردند. چقدر جهان ایرانی ما تغییر یافته، از شهیدان محیط زیست سخن میگوییم، مدافعان درخت و هوای تازه. اینها سرمایه هستند در‌برابر لشکر مفسدان ، پیش خورندگان منابع ملی. اینها سرمایه ما برای دفاع از کلیت موجودی به نام ایران هستند که با انسانهایش، درختهایش،خاکش، آبش نور و هوایش با شادی،غم، گذشته حال و آینده اش معنا می یابد.

به چهره این شهدا، این مدافعان درخت و نور و آفتاب بنگرید و به ایران جدید سلام بگوئید. ایرانی که پاسبانانش برای دفاع از جان درخت، جان می دهند آینده ای درخشان دارد و این جان دادن های تلخ، غم انگیز ، تاسف انگیز هم نشانه ای برای بازماندگان است که فراموش نشود فداکاری رفتگان برای پاسبانی از جنگل های وطن و هم پیامی است به کسانی که به تکه تکه کردن این خاک، به دزدی و غارت سیری ناپذیر منابع ملی و فرقه فرقه کردن مردم ادامه می دهند که ایران در سختترین شرایط زیستی اش، مدافعانی فداکار دارد. اینجا ما هم می نویسیم از کاک مختار و کاک بلال و کاک یاسین تا گمان نکنند از فراموش شدگانند و ما قدرناشناسان .

اینجا می نویسیم برای آیندگان که به یاد آورند این وطن را همین کاک ها، همین البرزها همین مدافعان سرسبزی ایران حفظ کردند؛ با دست خالی به جنگ آتش رفتند و جان را تقدیم کردند. اینجا ثبت میشود در فقدان تجهیزات، در اوج حکمرانی نامطلوب کاک های فداکار وطن برای سرد کردن آتشی که به جان وطن افتاده چه فداکاری ها که نکردند. وقتی که آهنگ ” ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران دیده ایم” را بازخوانی کنیم تصویر البرز، کاک مختار کاک بلال و کاک یاسین برای یادآوری یک تاریخ اشاره به یک رسالت و مسوولیت بزرگ ثبت خواهد شد.

فراموش نکنیم آنها برای هوای تازه، نور،آفتاب، سبز بودن و انسان جان دادند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.