سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فریدالدین دروغ نگفته است، ماییم که خویش به دروغ فریفته ایم...

فریدالدین دروغ نگفته است، ماییم که خویش به دروغ فریفته ایم

چکیده :نه می‌توانید با ۶۰ هزار میلیارد بدهی شهرداری تهران و آنهمه مفسده که گوش فلک را کر کرد، برای ریاست مجلس انتصابی، ولایت را به نیش سرهنگی بکشید و روغنش را نذر الباقی کاسه لیسان و معاونان زندانی و محکوم نمایید که حبس فساد نجومی شما می‌کشند و حکم مفاسد شهرداری شما بر پرونده دارند!...


کلمه – امیر آخولقه

«هرچقدر هم که نخبه باشید اگر پشتیبان ولایت نباشید هیچی نیستید. »

این جمله تصویر واقعی محصولات فاسد، نادان و رانتی حکومت ایران است چنانکه گوینده این جملات معنادار یکی از محصولات مستقیم و دسته اول حاکمان، خانواده ها و مدارس برگزیده جمهوری اسلامی است.

در زبان و عمل این تیپ منافق و ریاکار و حرام خوار و هرزه، همه چیز در تملق از و تعلق به ولایت شرک تعریف می‌شود حتی هوش و استعداد و دانش شما! اگر از فرعون تبعیت کردید و انا ربکم الاعلی او را به بیعت با ولایت لبیک گفتید که هیچ وگرنه هیچ نیستید!

می‌بینید که این محصول جمهوری اسلامی چندان به گزاف سخن نگفته که اگر پشتیبان ولایت نباشید هیچی نیستید چراکه «هیچی» در زبان این محصول با ادب و با فرهنگ و عادل نظام حاکم یعنی:

نه می‌توانید با ۶۰ هزار میلیارد بدهی شهرداری تهران و آنهمه مفسده که گوش فلک را کر کرد، برای ریاست مجلس انتصابی، ولایت را به نیش سرهنگی بکشید و روغنش را نذر الباقی کاسه لیسان و معاونان زندانی و محکوم نمایید که حبس فساد نجومی شما می‌کشند و حکم مفاسد شهرداری شما بر پرونده دارند!

نه میتوانید رانت بخورید و حساب پس ندهید و دادگاه نروید و قسط‌ آب و برق و گاز به عمرتان نبینید و بودجه بنیاد سعدی و بیست موسسه و بنیاد دیگر به حکم اهل و عیال رهبری بودن و دست در بیت‌المال مسلمین به حرام داشتن، بگیرید و به احدی جواب پس ندهید که چه کردید و چه شد!

نه می‌توانید مدرسه و موسسه غیرانتفاعی خاص هزاران میلیاردی بسازید و یک صدم پول زمین ش را هم نپردازید!
نه می‌توانید دزدی کنید و پول را از مجاری مختلف حرام و بیت المال به بیت رهبری و مفسدان نشسته بر در سرای اموی برسانید و نه جملگی همسفرگان ولایت را سیر نمایید و اسلحه به اذناب و اراذل حکومتی دهید تا در منطقه به اقدامات تروریستی دست زنند و در کشور بر سر مردم آتش بگشایند.

آری! این «هیچی» که ایشان افاضه کرده‌اند توصیف درستی است!

مشکل از ما و دوستان ماست که هنوز نمی خواهیم بپذیریم جمهوری اسلامی به تیغ همین موجود و اشباه مرده اش، سال‌هاست مرده است و هفت کفن پوسانده و فاتحه اش را همین حرام خوران لباده پوش در سکوت و بی عملی و ماله کشی و خوش خیالی دیگر جناح های محذوف جمهوری اسلامی خوانده اند و اکنون آنچه در مقابل شما نهاده اند نه جمهوری و نه اسلامی است که شما هر از چندی از فلان رفتار صداوسیمایش یا نماینده مجلس و گماشته رهبری و نظامی سپاهی و دستگاه قضایی و بازرسی و دولت کذایی اش تعجب می‌کنید و می پرسید چرا در جمهوری اسلامی چنین شد و چنان نشد؟

والله که آنان مدتهاست بر این کوس و کرنا دمیده اند و شما خویش به نادانی و نابینایی و ناشنوایی زده اید و پنبه در گوش و سر در برف فرو برده اید و هر از چندی لحاف کرسی را به سمت خود میکشید تا سرمای گزنده استبداد بی‌رحم و بی عاطفه دینی پوستتان نگزد و خواب خوش از چشمانتان نرباید.

حال آنکه این هیولای استبداد است که لباس روحانیت دغلکار دین فروش بر دوش دارد،
اسلحه نظامیان رانتخوار و چرتکه انداز و فاسد در دستش است
و شغلش دلالی، تملق، ریاکاری و پول فروشی است. شغلی که در فساد استبداد دینی چون علف هرزی خودرو از هر درخت مثمر و مفید بیشتر می‌پرورد و خاک را به فساد خویش از تولید تهی می‌سازد.

آری فریدالدین دروغ نگفته است، ماییم که خویش به دروغ فریفته ایم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.