سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دولتی انقلابی و انقلابی دولتی

چکیده :دولتی که با پشتوانه رأی ۲۴ میلیونی خود، تنها کارش، بتونه کاری سوراخ های ساختاری معیوب و انرژی اش مصروف هموار کردن مسیر سنگلاخی حاصل از تصمیم‌گیری ها و اقدامات ناشیانه داخلی و خارجی چنین ساختاری نشود و در مدتی بسیار کوتاه نمایندگی آرای مردمی را از دست...


مرضیه حاجی هاشمی

دیروز در تاریخ ۲۸ اردیبهشت در سخنان رهبر بر این تاکید شد که دولت جوان انقلابی علاج مشکلات کشور است.
آری یک دولت انقلابی که ساختارهای فرسوده و ناکارامد ۴۲ سال گذشته را تغییری انقلابی دهد نه اصلاحی، تنها راه حل مشکلات متراکم کشور است. فساد و سازوکارهای معیوب و نهادهای کژکارکرد دیگر با نگاه اصلاحی قابل ترمیم نیست و نیاز به نگاهی انقلابی و درونزاد و برخاسته از ارمان های انقلاب اسلامی دارد. نیاز به دولتی انقلابی و انقلابی دولتی است.

دولتی که در آن پیرمردان ۹٠ ساله، موریانه وار پایه های دموکراتیکش را از درون نتراشند و عن قریب ظاهر توخالی بی رمق ناکارآمدش بر سر ملت آوار نشود.

دولتی که با پشتوانه رأی ۲۴ میلیونی خود، تنها کارش، بتونه کاری سوراخ های ساختاری معیوب و انرژی اش مصروف هموار کردن مسیر سنگلاخی حاصل از تصمیم‌گیری ها و اقدامات ناشیانه داخلی و خارجی چنین ساختاری نشود و در مدتی بسیار کوتاه نمایندگی آرای مردمی را از دست ندهد.

دولتی انقلابی و جوان که در استقبال از ایده های نو، طرحی نو دراندازد و همچنان به تار و پود نخ نما شده و پیر و فرسوده احکام و قوانین نامتناسب با دنیای مدرن و غیر پاسخگو به مسائل و مشکلات عصر جدید، متمسک نباشد که خشت ناکارآمدی از پی هم نچیند و بنای فساد و ضعف و درماندگی در برابر مسائل و مشکلات متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نگستراند تا حاصل رأی ملت را باز هم به استیصال بکشاند.

آری تنها راه علاج مشکلات این کشور، حاکمان جوان و به گفته مولا علی «ع» فرزند زمان خویش است که در تمام سطوح اندیشه و عمل، بدون وابستگی به هزار توهای غیرشفاف و مبهم سیاسی و اقتصادی، انقلابی عظیم در تمام عرصه ها ایجاد و بر پایه باورمندی راستین به نظارت الهی، لحظه به لحظه مردم را ناظر بر تصمیمات و عملکرد خود ببینند و پاسخگوی آنها باشند، که بالاترین فسادها، قدرت سیاسی غیرپاسخگو و روابط حیات خلوتی در دنیای سیاست است که بی درنگ به فساد اقتصادی و روابط پیچیده و غیرشفاف و شبکه ی ناسالم اقتصادی و رانت ها و… منجر می شود.

دولتمردانی که اتاق کارشان، شبانه روز، زیر نور نورافکن های رسانه های آزاد و غیروابسته به خودشان، مرکز هدایت قطار توسعه و آبادانی این سرزمین بر ریل عدالت و آزادی، معیارهای اصیل اخلاق و انسانیت و دینمداری غیر مبتذل که همان آرمان های انقلاب اسلامی است، به سوی قله های سعادت ملت ایران باشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.