سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نه حرمت استاد را نگه داشتند نه حرمت دانشگاه را...

نه حرمت استاد را نگه داشتند نه حرمت دانشگاه را

چکیده :دکتر اسلامی شخصیت فرهیخته و معتدلی است که با احضاریه رسمی در مراجع قضایی حضور پیدا می‌کرد و به هر پرسشی پاسخگو بود. چه ضرورتی داشت که این حرکت ناپسند صورت گیرد؟ این اقدام چه پیامی...


عمادالدین باقی

خبر بازداشت دکتر رضا اسلامی استاد برجسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی توسط نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه شگفت آور و تأسف بار بود. در واقع به این ترتیب نه حرمت استاد را نگه داشتند نه حرمت دانشگاه را. دکتر اسلامی شخصیت فرهیخته و معتدلی است که با احضاریه رسمی در مراجع قضایی حضور پیدا می‌کرد و به هر پرسشی پاسخگو بود. چه ضرورتی داشت که این حرکت ناپسند صورت گیرد؟ این اقدام چه پیامی دارد؟ این پیام که حریم و حرمت استاد و دانشگاه نادیده گرفته می‌شود باعث ترس دیگران نخواهد شد بلکه پیامدهای مخربی برای کلیت سیستم دارد. آقای اسلامی از شخصیت هایی است که در حوزه صلح و حقوق بشر فعالیت آکادمیک داشته و در جایگاهی نبود که چنین رفتاری با او قابل توجیه باشد. این اتفاقات نیروهای گریز از مرکز ر ا هرچه بیشتر توسعه می دهد.

امید است دکتر اسلامی هرچه زودتر آزاد شود و مراجع مربوطه توضیحات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.