سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دشمن ملت

چکیده :استالین از راه اقناع یا توضیحات و همکاری صبورانه با مردم عمل نمی‌کرد، بلکه افکار خود را بر دیگران تحمیل می‌کرد و اطاعت دیگران را از عقاید خود بدون چون و چرا خواستار می‌شد. هرکس با فکرش یا نظرش مخالف بود و یا سعی می کرد نظر و عقیده خود را ابراز کند، محکوم به برکناری و زوال جسمی و روحی می...


کلمه – حسن ماکیانی

خروشچف درباره حکومت استالین اشاره می‌کند: «استالین اولین کسی بود که واژه «دشمن ملت » را اختراع کرد و با اطلاق این صفت، ظالمانه‌ترین طریقه سرکوبی مخالفین و ‌منتقدین خود را فراهم نمود و زور و خشونت رانه تنها در مورد آنچه مخالف او بود اعمال می‌داشت، بلکه در مورد هرچه که با عقل یا افکار مستبدش هم در تعارض بود نیزاعمال می‌نمود. استالین از راه اقناع یا توضیحات و همکاری صبورانه با مردم عمل نمی‌کرد، بلکه افکار خود را بر دیگران تحمیل می‌کرد و اطاعت دیگران را از عقاید خود بدون چون و چرا خواستار می‌شد. هرکس با فکرش یا نظرش مخالف بود و یا سعی می کرد نظر و عقیده خود را ابراز کند، محکوم به برکناری و زوال جسمی و روحی می گردید.

از همین روست که به نظر هانا آرنت می توان ویژگی‌های یک نظام استبدادی توتالیتر و مطلق را به سه دسته تقسیم کرد: نخست، شخصیت حقوقی انسان را از بین می‌برد، انسان‌ها را به گونه‌های درجه یک یا درجه دو تقسیم می‌کند، عده‌ای را مشمول حمایت قوانین کشور قرار می‌دهد و عده دیگر را مشمول هیچ قاعده و ‌رویه حقوقی نمی‌داند. دوم، کشتن شخصیت اخلاقی درانسان است: «چه کسی می‌توانست معذور اخلاقی آن مادر یونانی را درک کند که نازی‌ها مجبورش کرده بودند از میان دو فرزندش، یکی را برای کشته شدن برگزیند؟» سوم، نابودی فردیت و هویت منحصر به فرد انسان. فردیت موجد خود انگیختگی انسان است. برای سلب خود انگیختگی در انسان باید فردیت ویران شود. به نظر آرنت، علت اصلی بشریت‌زدایی انسان را باید در قدرت طراحی ایدئولوژی‌های توتالیتر و مطلق پیدا کرد. از جمله بنیادی‌ترین پایه‌های ایدئولوژی مقدس، می‌توان موارد زیر را برشمرد: نظام پلیس مخفی و اطلاعاتی، تبلیغ خشونت‌گرایی، سرکوب، زندان، حصر، تولید دشمن خیالی، سرکوب معترض و منتقد، بمباران فکری و دایمی شهروندان، ترویج شخصیت‌پرستی مطلق‌گرایانه و افراطی و بیمارگونه، وحدت‌گرایی پوشالی و دروغین بر مبنای اتوپیک وآرمان گرایانه، پنهان‌کاری و دروغ، تسری و تعمیم رفتارهای هیجانی و احساسی، پوپولیسم عوام‌فریبانه، کنترل همه توسط همه، فقدان هرگونه شخصیت حقوقی، مدنی و امنیت سیاسی، اجتماعی، شغلی و… که موجبات هراس دایمی را در انسان‌ها (شهروندان) پدید می‌آورد.

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.