سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

حماسه جعلی

چکیده :در مقابل افرادی هستند که هویت‌شان واقعی است؛ کسانی از جنس منتظری و موسوی که ویژگی بارزشان حق‌پذیری و حق‌جویی است و ایستادگی پای حق....


اردشیر امیرارجمند

اقتدارگرایان و مستبدان دچار بحران هویت هستند تاریخ جعل می‌کنند. از افرادی مثل باهنر گرفته تا بیت رهبری و خود رهبری.
بحران هویتی ناشی از شکست یکایک پروژه‌های انقلاب اسلامی و حتی بر باد دادن تمام دستاوردهای مثبت آن که محصولش چنین کارنامه‌ای است:

شخصیت‌های جعلی، تاریخ جعلی، قهرمان جعلی، حماسه جعلی، دشمن جعلی، فتنه جعلی، جمهوری جعلی، اسلام جعلی و نظام جعلی.

در مقابل افرادی هستند که هویت‌شان واقعی است؛ کسانی از جنس منتظری و موسوی که ویژگی بارزشان حق‌پذیری و حق‌جویی است و ایستادگی پای حق.

هیچیک را تحمل نکردند؛ چون چنین کسانی را می‌شود زندانی کرد، حصر کرد، سانسور کرد، تهمت زد، تخریب کرد اما نمی‌توان آنها را مجبور به اطاعت و تکمین از ناحق کرد. این است که مستبدان نمی‌توانند آنها را تحمل کنند و هر روز به یک بهانه داغ‌شان تازه می‌شود. مطمئن باشید با صحنه‌آرایی‌هایی مثل «حماسه ۹دی» به هیچ نقطه‌ای غیر از هدر دادن پول و وقت این ملت تحت ستم نمی‌رسید.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.