سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

محصورین و راهپیمایی حکومتی ۹ دی

چکیده :بهتر بود حکومت آنقدرها که صرف گرامیداشتِ چنین روزهای سوخته و ساخته ای میکند عاملان فتنه را ازطریقِ "قوه قضائیه مستقلش" محاکمه میکرد چنان که راست از ناراست و نارَس هویدا میشد تا اکنون پس از یک دهه محصورین محبوب نمیشدند و به هر بهانه ای مردم از آنان یادی نمیکردند یا انتخاباتی جهت سنجش محبوبیت حکومت و سنجش عیّار آن میان مردم بپا میکرد..!...


کلمه – بهرام گورکانی

فتنه می انگیزد آن شیطانِ دون
درفُتند آن جمله کوران سرنگون
هر زمان میگفتم از سّرِ درون
اِهدِ قومی انهم لایهتدون

سالهاست تندروهای حکومتی نُه دی را با آب و تاب برگزار میکنند و مثلِ سایر نهادهای باج گیر ، بی خاصیت و ناکارآمد ردیف های بودجه دریافت میکنند.

دکان، دفتر و سیاه نامه دارند و هر ساله از این قبَل کاسبی میکنند، باج میگیرند و پاداش کلان از کلانتران،اما چه سود از اینهمه هزینه !

این شوهایِ تبلیغاتی نه دستی را تواند گرفت و نه دلی را تواند بُرد، زیرا که محصورین بدل به نمادهای مقاومت و شجاعت شدند و مردم با تکیه بر آنها و پیام هایشان هر بار اعتراض به حکومت میکنند و غارتگران را سرآسیمه و پریشان.

بهتر بود حکومت آنقدرها که صرف گرامیداشتِ چنین روزهای سوخته و ساخته ای میکند عاملان فتنه را ازطریقِ “قوه قضائیه مستقلش” محاکمه میکرد چنان که راست از ناراست و نارَس هویدا میشد تا اکنون پس از یک دهه محصورین محبوب نمیشدند و به هر بهانه ای مردم از آنان یادی نمیکردند یا انتخاباتی جهت سنجش محبوبیت حکومت و سنجش عیّار آن میان مردم بپا میکرد..!

سالها پیش در بُحبوحه اعتراضات، مُفتی و مفتِش حکومتی احمدعلم الهدی خطیب پرخطا و پرمدعا کسانی را که به حریمِ حکومت و ولایت توهین کردند را «یک مُشت بزغاله و گوساله» نامید!

والیِ خراسان با این ادبیات سخیف ، مبتذل و رفتار خشونت طلبانه شان بدرستی میداند که محصورین در میان مردم ارج و قُرب دارند و ترس آنان از رسوایی پس از محاکمه است وگرنه در کجایِ دنیا اینچنین سه تن از انسانهای شریف را بدور از اجتماع و بدون حقوق اولیه نگه میدارند و به جرم اثبات نشده حبس و حصر میکند،آنهم در حکومتی که مدعی است قوه قضائیه اش مستقل است؟!!!

اصولا اگر محصورین مردمی نیستند و هیچکس حامیشان نیست چرا پس از یک دهه آنها را معلق گذاشته اند و مثل همه جای دنیا قوه قضاییه مستقل و حجت الاسلام رئیسی این “رئیس خوشنامش” بانظر به سوابق دهه شصت خود، آنها را محاکمه و حکم برایشان صادر نمیکند…؟!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.