شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» تحریم بانک مرکزی و واکنش رئیس آن!

یکشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸

چکیده : در میان واکنش‌های داخلی به تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا، به نظرم واکنش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران از همه جالب توجه‌تر باشد.


احمد زیدآبادی

در میان واکنش‌های داخلی به تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا، به نظرم واکنش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران از همه جالب توجه‌تر باشد.

همتی گفته است: “اگر اینگونه اقدامات می‌توانست در پیشبرد خواسته‌های ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت با وضعیت فعلی بود.”
وی تأکید کرده است: “ناکامی‌های مکرر دولت آمریکا در یک سال و اندی گذشته نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بی‌اثرتر از هر زمان دیگری شده‌اند و اقتصاد ایران، تاب‌آوری خود در مقابل تحریم‌ها رابه همگان اثبات کرده است.”

اگر اینطور است که آقای همتی می‌گوید؛ پس اولاً باید از تحریم‌های آمریکا متشکر باشد که اقتصاد ایران را تاب‌آور کرده است! ثانیاً به جای آنکه رئیس جمهور و وزیر خارجه، شب و روز از “تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران” و لزوم لغو تمام تحریم‌ها به عنوان پیش شرط هرگونه گفتگو با آمریکا سخن بگویند، با طیب خاطر، به کار عادی خود مشغول شوند! ثالثاً رجزخوانی کار نظامیان و حداکثر کار سیاستمداران است و نه بروکرات‌هایی که باید کار تخصصی خاصی را به انجام برسانند! رابعاً کاش آقای همتی یک بار سوار تاکسی یا مینی‌بوس یا اتوبوس می‌شد و فشارناشی از تاب‌آوری مورد نظر خود را از زبان مردمی که با پوست و گوشت و استخوان خود فشارها را تحمل می‌کنند هم می‌شنید!

وقتی که پیرمردی نزدیک به هشتاد سال سن، مریض و ناتوان پشت پراید خود می‌نالد که پس از ۳۰ سال کار و دریافت ماهیانه یک میلیون و هفتصد هزار تومان حقوق بازنشستگی، مجبور به مسافرکشی در این سن شده و به زمین و زمان نفرین می‌فرستد که این میزان حقوق با هزار بدبختی به نیمۀ ماه نیز نمی‌رسد، آنگاه قربانی اصلی به اصطلاح تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها از زبان همتی و همینطور دوستانی مانند سعید لیلاز بهتر قابل درک می‌شود!