شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» خروج آمریکا از شورای حقوق بشر!

چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۷

چکیده : آمریکا در حالی اصرار دارد با اسرائیل به عنوان عضوی عادی از جامعۀ بین‌الملل برخورد شود که این کشور، تنها کشور روی زمین است که بعد از گذشت ۷۰ سال از موجودیتش، هنوز از تعریف و پذیرش مرزهای دائمی و قطعی برای خود با فریبکاری شانه خالی می‌کند


احمد زیدآبادی:

دولت ترامپ تصمیم خود را برای خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل عملی کرد.
دلیل اصلی خروج آمریکا، اعتراض به تمرکز بیش از اندازۀ شورای حقوق بشر بر پروندۀ اسرائیل اعلام شد؛ موضوعی که به زعم واشنگتن “ناعادلانه” می‌نماید!
روشن است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی ناکارآمد و بی کفایت است؛ بخصوص از این جهت که کشورهای اقتداگرا در ترکیب کلی آن وزن سنگینی یافته‌اند.

با این همه، خروج آمریکا از شورا به دلیل موضع ضد اسرائیلی آن، بلاهت آمیز است. ظاهراً آمریکا اصرار دارد این نکته را نادیده بگیرد که اسرائیل با کارنامه‌ای از تداوم ۵۰ سال اشغال کرانۀ باختری و بیت المقدس شرقی، زندگی میلیونها انسان را به طور مستقیم و صدها میلیون دیگر را به طور غیر مستقیم تلخ و تباه کرده است.

آمریکا در حالی اصرار دارد با اسرائیل به عنوان عضوی عادی از جامعۀ بین‌الملل برخورد شود که این کشور، تنها کشور روی زمین است که بعد از گذشت ۷۰ سال از موجودیتش، هنوز از تعریف و پذیرش مرزهای دائمی و قطعی برای خود با فریبکاری شانه خالی می‌کند!

دولت ترامپ شورای حقوق بشر را به ریاکاری متهم کرده است؛ این اتهام طبعاً در مواردی بی وجه نیست؛ اما مگر خودش صادق است؟ اگر صادق است؛ چرا به صراحت و روشنی اعلام نمی‌کند که مرزهای اسرائیل دقیقاً کجاست؟

شاید پاسخ آمریکا این باشد که در این باره هم در حال تصمیم‌گیری است. خب، ما هم منتظر می‌مانیم و داوری نهایی در این مورد خاص را به بعد از اعلام تصمیم‌اش موکول می‌کنیم.