شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» علی شریعتی از زندان آزاد شد

سه شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶

چکیده : علی شریعتی زندانی سیاسی پس از گذراندن سه سال حبس از زندان آزاد شد


علی شریعتی زندانی سیاسی پس از گذراندن  سه سال حبس از زندان آزاد شد.

علی شریعتی، زندانی سیاسی سبز حامی دولت در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود، حکمی که مصادیق اتهام های وی از اساس قابل اثبات نبوده است و به گفته نعمت احمدی، وکیل وی، حکم صادر شده از حالت متعارف خارج است.

دادگاه تجدید نظر این فعال سبز در ۲۱ دی ماه سال ۹۴ در شعبه ۵۴ به ریاست قاضی بابایی برگزار شد که حکم وی شکست.