شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» علیخانی: در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشد

شنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۶

چکیده : شهردار سابق برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها توافقاتی با تامین اجتماعی انجام داد. به واسطه هماهنگی شهرداری با دولت انتظار نمی رفت تامین اجتماعی در شرایط فعلی و با این همه بدهی به ارث مانده حساب‌های شهرداری را مسدود کند


محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به بدهی ۴۶۰ میلیارد تومانی شهرداری به این سازمان جزو بدهی به ارث مانده از شهرداری سابق است گفت: در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

به گزارش ایستگاه وی افزود: شهردار سابق برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها توافقاتی با تامین اجتماعی انجام داد. به واسطه هماهنگی شهرداری با دولت انتظار نمی رفت تامین اجتماعی در شرایط فعلی و با این همه بدهی به ارث مانده حساب‌های شهرداری را مسدود کند.

علیخانی تاکید کرد: شهرداری هم از تامین اجتماعی مطالباتی دارد و می‌تواند با قراردادن نیوجرسی مقابل ساختمان‌های این سازمان فعالیت‌های آن را متوقف کند اما چنین اقدامی به هیچ وجه زیبنده نیست. می‌توان بخشی از این بدهی‌ها را از طریق تهاتر یا اقساطی به تامین اجتماعی پرداخت کرد و مسدود کردن حساب ها اقدام درستی نیست.