شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» اسفندیار رحیم مشایی با قرار کفالت آزاد شد

دوشنبه, ۲۹ آبان, ۱۳۹۶

چکیده : رییس دفتر احمدی‌نژاد، که صبح امروز به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود با قرار کفالت آزاد شد.


اسفندیار رحیم مشایی با قرار کفالت آزاد شد. رییس دفتر احمدی‌نژاد، که صبح امروز به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود با قرار کفالت آزاد شد.

هفته‌ی گذشته اسفندیار رحیم مشایی به دادسرا احضار شد. به گزارش دولت بهار، اتهام های مشایی در برگه‌ی احضاریه تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان و تشویش اذهان عمومی ذکر شده است.