شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» شماره شصت و چهارم مجله حقوق ما:‌ حق تعیین سرنوشت

جمعه, ۲۱ مهر, ۱۳۹۶

چکیده : در شماره ۶۴ مجله حقوق ما، به بهانه برگزاری دو رفراندوم در فاصله یک هفته به حق تعیین سرنوشت پرداخته‌ایم. همکاران این شماره در مقالات و گزارش‌های خود به چالش‌های حقوقی این حق و تقابل آن با اصل تمامیت ارضی و حقوق دولت‌ها پرداخته‌اند.


شصت و چهارمین شماره از مجله حقوق ما با محوریت حق تعیین سرنوشت منتشر شد.

به گزارش کلمه، در شماره ۶۴ مجله حقوق ما، به بهانه برگزاری دو رفراندوم در فاصله یک هفته به حق تعیین سرنوشت پرداخته‌ایم. همکاران این شماره در مقالات و گزارش‌های خود به چالش‌های حقوقی این حق و تقابل آن با اصل تمامیت ارضی و حقوق دولت‌ها پرداخته‌اند.

در این شماره مقاله‌هایی با عنوان‌های «دموکراسی، قرائت مدرن حق تعیین سرنوشت»، «تکه‌هایی از تاریخ رفراندوم استقلال»، «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، از ایده سیاسی تا اصل حقوقی»، «حق تعیین سرنوشت در تقابل با حق حاکمیت دولت‌ها»، «رفراندوم برای استقلال بالاترین سطح حق تعیین سرنوشت»، «حق تعیین سرنوشت: تناقض در حقوق ملت و دولت» و … منتشر شده است.