سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شورای نگهبان به افکار عمومی پاسخ بدهد...

شورای نگهبان به افکار عمومی پاسخ بدهد

چکیده :افکار عمومی از خود می پرسد: چگونه شورای محترم نگهبان نسبت به این همه تایید صلاحیت علمی مراجع و بزرگان حوزه از یادگار امام بی اعتنایی کرده است؟ انتظار از شورای محترم نگهبان می‌رود که به این شبهات و به تعبیر بهتر "ایرادات و اشکالات و انتقادات" وارده بر خود پاسخ بدهد و گمان نکند مانعی ندارد اگر بدون پاسخگو و سخنگو! این انتقادات را نادیده بگیرد. ...


غلامعلی رجایی

آیت‌الله حاج سیدحسن آقای خمینی گفته است: اینکه بعضی از حضرات آقایان محترم فقهای شورای نگهبان نتوانستند از شهادت علمای اعلام که بر بسیاری از ایشان سمت استادی دارند و اساتید معظم که قوام حوزه علمیه به آنهاست و از نوشته ها و کتاب های اینجانب، صلاحیت علمی را احراز کنند حداقل برای من و بسیاری دیگر جای تعجب دارد.

سید عزیز ما حرف بسیار بسیار درستی زده است.

افکار عمومی از خود می پرسد: چگونه شورای محترم نگهبان نسبت به این همه تایید صلاحیت علمی مراجع و بزرگان حوزه از یادگار امام بی اعتنایی کرده است؟

انتظار از شورای محترم نگهبان می‌رود که به این شبهات و به تعبیر بهتر “ایرادات و اشکالات و انتقادات” وارده بر خود پاسخ بدهد و گمان نکند مانعی ندارد اگر بدون پاسخگو و سخنگو! این انتقادات را نادیده بگیرد.

بی اعتنایی به اینگونه شبهات به اعتقاد من “بنیان برافکن” به مصلحت این شورا و نظام جمهوری اسلامی نیست. جواب اشتباه را نباید با اشتباه داد.

اگر گفته شده فقط آزمون ملاک اطمینان از صلاحیت علمی داوطلبان نامزدهای مجلس خبرگان است و بعد معلوم شده بعضی نامزدها بدون آزمون تایید صلاحیت شده‌اند، باید این جرات بازگشت از حرفی که زده شده است در شورا وجود داشته باشد که گفته شود شورا در این مورد دو گانه عمل کرده است و البته در این صورت شورا باید به افکار عمومی که مشتاق حضور یادگار امام در مجلس خبرگان هستند، توضیح دهد چرا با وجود این همه آثار علمی یادگار امام و شش سال درس خارج ایشان که طلاب را به سوی کسب درجه‌ی رفیع اجتهاد سوق می دهد! و تایید بعضی از مراجع بزرگ حوزه از ایشان، این شورا هنوز نتوانسته صلاحیت علمی نوه امام را برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان احراز کند.

منبع: وب سایت نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.