سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بخشی از بیانیه شماره ۱۳ میرحسین موسوی...

بخشی از بیانیه شماره ۱۳ میرحسین موسوی

چکیده :میرحسین: پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند. خشونت چاره ساز نیست. همگی در مسالمت وارد شوید. خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین...


میرحسین: پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند. خشونت چاره ساز نیست. خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین می‌زند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.