سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فرازی از بیانیه شماره ۱۵ میرحسین درباره بسیج...

فرازی از بیانیه شماره ۱۵ میرحسین درباره بسیج

چکیده :میرحسین: امام بسیج را ابزاری برای قدرت حاکمان نمی‌خواست، بلکه نهادی برای قدرت مردم می‌دید تا حاکمیت آنان بر سرنوشتشان تضمین نماید. قرار بود رفتار بسیجی در مردم اثر کند، نه آن که قدرتش بر سر مردم فرود آید....


میرحسین: امام بسیج را ابزاری برای قدرت حاکمان نمی‌خواست، بلکه نهادی برای قدرت مردم می‌دید تا حاکمیت آنان بر سرنوشتشان تضمین نماید. قرار بود رفتار بسیجی در مردم اثر کند، نه آن که قدرتش بر سر مردم فرود آید.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.