سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » عکس نوشت/ عاقبت نقد رهبری و عاقبت دزدی از جیب فقرا...

عکس نوشت/ عاقبت نقد رهبری و عاقبت دزدی از جیب فقرا

چکیده :عکس ها می مانند، حتی اگر روایت ها تحریف شوند. حتی اگر اسنادش را پنهان کنند. حتی اگر بخواهند فراموش کنند که چه کرده اند. اما تاریخ خواهد گفت در این سالها چه بر سر معترضان و منتقدان آمد. منتقدانی که از سر درد سخن گفتند. تاریخ شهادت خواهد داد در این دیار روزگاری بوده است که به نام اسلام و عدالت، خلاف اسلام و عدالت عمل می شد: روزگاری که دزدان آزادانه زندگی می کردند و افشاکنندگان دزدی ها به حبس رفتند....


کلمه: تاریخ گواهی خواهد داد. عکس ها می مانند، حتی اگر روایت ها تحریف شوند. حتی اگر اسنادش را پنهان کنند. حتی اگر بخواهند فراموش کنند که چه کرده اند. اما تاریخ خواهد گفت در این سالها چه بر سر معترضان و منتقدان آمد. منتقدانی که از سر درد سخن گفتند. کسانی که درد انقلاب داشتند، دلسوز مردم بودند. تاریخ به آیندگان خواهد گفت، روزگاری مردمانی بودند که برای ایمانشان، اعتقادشان به حفظ نظامی که قرار بود باشد، زندانی شدند و حبس کشیدند.

تاریخ شهادت خواهد داد در این دیار روزگاری بوده است که به نام اسلام و عدالت، خلاف اسلام و عدالت عمل می شد: روزگاری که دزدان آزادانه زندگی می کردند و افشاکنندگان دزدی ها به حبس رفتند.

میلیاردها میلیارد پول مردم در دستان مفسدان آلوده به اختلاس و رشوه بر باد رفت، اما دزدان با پررویی نامه نوشتند و از سکته مادر و ناراحتی برادر و رنجوری همسر و فرزندان خود نوشتند! آن هم در حالی که در همان زمان روی تخت بیمارستان فرزندی از انقلاب و جنگ، دلسوزی از جنس مردان سبز، دست و پایش به تخت زنجیر شده بود، در حالی که پنج رگ قلبش گرفته بود. در حالی که دور از خانواده تحت عمل قلب باز قرار گرفته بود.

اینجا سرزمین عجیبی است. دلسوزان را به بند می کشند. دزدان و جانیان رها در شهرند. رحیمی ها و مرتضوی ها با کوله باری از حق الناس آزادند ولی سعید رضوی فقیه ها، تاجزاده ها و بهشتی شیرازی ها و … در حبس اند. محمود احمدی نژاد، بزرگترین خائن معاصر به مردم ایران، در سکوت و حاشیه امن زندگی می کند ولی کسی که هشدار داد چشم هایتان را باز کنید و دزدی ها را به مردم نشان داد، نزدیک چهار سال است که در حصر است.

این رسم روزگار نیست اما تاریخ به آیندگان خواهد گفت که بر سر این مردم چه گذشت. این تصویرها می مانند، و از آنها هم تنها درد می ماند و حسرت و تاسف.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.