سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دارایی‌های خارجی بانک‌های ایرانی 19 درصد اضافه شد...

دارایی‌های خارجی بانک‌های ایرانی 19 درصد اضافه شد

چکیده : آخرین آمار مربوط به خالص دارایی های بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری هم حاکی از آن بود که این داراییها به عنوان عاملی موثر در رشد پایه پولی، با رشد 14 درصدی به 173 هزار و 482 میلیارد تومان رسیده که نسبت به 167 هزار و 130 میلیارد تومان فروردین ماه حدود شش هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...


دارایی های خارجی بانکها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه امسال با رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 215 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش ایسنا، مانده دارایی های خارجی بانکها و موسسات اعتباری کشور در طول سه سال گذشته همواره روند افزایشی را طی کرده است.

این در حالی است که این دارایی ها در پایان پاییز امسال نسبت به انتهای سال گذشته 5.6 درصد رشد داشته و از حدود 204 هزار میلیارد تومان با افزایش 15 هزار میلیاردی به 215 هزار و 620 میلیارد تومان رسیده است.

ترازنامه منتشره بانک مرکزی از دخل و خرج 9 ماهه بانکها نشان می دهد که دارایی خارجی بانکها از 98 هزار میلیارد آذر 1391 تا همین ماه در سال جاری بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

این بخش از دارایی بانکها و موسسات اعتباری در پایان 9 ماهه سال گذشته نیز نسبت به اسفند سال 1391 بیش از 83 درصد و نسبت به پایان آذرماه همین سال 84.7 درصد رشد داشته است.

اما آخرین آمار مربوط به خالص دارایی های بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری هم حاکی از آن بود که این داراییها به عنوان عاملی موثر در رشد پایه پولی، با رشد 14 درصدی به 173 هزار و 482 میلیارد تومان رسیده که نسبت به 167 هزار و 130 میلیارد تومان فروردین ماه حدود شش هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.