سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » نامه ابوالفضل قدیانی از زندان قزل حصار: مستبد پهلوی سقوط کرد، چون کودتا کرد و به ان...
» رهبری طبق حکم خود، هشت سال حامی یک عده خائن بود

نامه ابوالفضل قدیانی از زندان قزل حصار: مستبد پهلوی سقوط کرد، چون کودتا کرد و به انتخابات آزاد تن نداد

چکیده :انتخابات آزاد از آن جهت مطالبه ای اساسی و محوری نزد حامیان جنبش سبز است که این جنبش سودای به قدرت رساندن این و یا آن گروه را ندارد بلکه تمنای این حرکت ملی تحقق حاکمیت ملی و به کرسی نشاندن اراده ملت است. که آن هم تنها و تنها از طریق برگزاری یک "انتخابات آزاد" میسر خواهد شد. از این رو از یاد نبریم که راه مقابله با حاکمیتی استبدادی که حتی می کوشد سبک زندگی شهروندان را نیز آمرانه مهندسی کند تاکید بر مطالبه اصولی "حق انتخابات آزادانه" در هر فرصت و از طریق هر امکان سیاسی و اجتماعی...


یکی از انقلابیون اولیه که با وجود حکم حبس ابد، با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از چهار سال حبس توسط مردم آزاد شد، اینک از زندان قزلحصار، از آرمان های انقلابی اش می گوید که محقق نشده اند. او اما همچنان “اهل راه” است. این بار، این مجاهد خستگی ناپذیر تاکیدش را بر نقطه ای گذاشته که زندانبانش آن را پاشنه آشیل خود می داند: “انتخابات آزاد”.

به گزارش کلمه، ابوالفضل قدیانی، که چندی است پاسخ زبان ابوذری اش را با تبعید به زندان قزلحصار دریافت کرده، در نامه ای از این زندان از انقلابی که در آستانه سالگرد پیروزی اش هستیم، حرف به میان آورده: “سی و چهار سال پیش انقلاب پیروز شد اما مردم آزادیخواه نه، سلطنت رفت اما دموکراسی در این مملکت نهادینه نشد و طعم آزادی در کام ملت ماندگار نگشت.”

او که پیش از انقلاب در همین بند و همین زندانی که اکنون محبوس در آن است، حکم حبس ابدش را تحمل می کرد، می گوید: “انقلاب ما به مقصود خود نرسید و ناکام شدیم. چرا که آنچه علیه آن قیام کردیم حکومت فردی و سلطنت مطلقه بود که اینک همان مناسبات در قالب ولایت مطلقه فقیه بازتولید و مستقر شده است.”

این مبارز راه آزادی با بیان اینکه جنبش سبز، “حرکتی ملی است که مهمترین محور مطالبات آن حق انتخابات آزادانه شهروندان در کلیه عرصه هاست و بنابراین شعار آن ” انتخابات آزاد” است”، تاکید کرده است: “راه مقابله با حاکمیتی استبدادی که حتی می کوشد سبک زندگی شهروندان را نیز آمرانه مهندسی کند تاکید بر مطالبه اصولی “حق انتخابات آزادانه” در هر فرصت و از طریق هر امکان سیاسی و اجتماعی است.”

متن کامل نامه ابوالفضل قدیانی که در اختیار کلمه قرار گرفته، در پی آمده است:

تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علواً فی الارض ولافساداً والعاقبه للمتقین (قصص 83)

ایام سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 در حالی بر من می گذرد که برای چهارمین سال متوالی خاطرات شیرین سقوط دیکتاتوری پهلوی و برچیده شدن بساط سلطنت مطلقه درآن سال را در زندان مرور می کنم. سی و چهار سال پیش در چنین روزهایی مشاهده عظمت و شکوه خیزش ملی علیه رژیم استبدادی که غاصبانه بر سرنوشت ملت حاکم شده بود، آنچنان شعفی در همه ما بر می انگیخت که رنج چهارسال زندان پی در پی و شکنجه های ساواک را گرچه بتازگی از آن رهیده بودیم اما به خاطـره ای دور بدل می سـاخت. محمدرضا پهلوی مستبـد آن روز ایران برای مخـالفی همچون من حکم به حبس ابـد داده بود – چنانکه اقتضای استبداد مطلقه اش بود – اما آنچه ابدی شد سقوط رقت بار او در برابر اراده آزادیخواهانه ملت بود.

با این همه امروز باید گفت سی و چهار سال پیش انقلاب پیروز شد اما مردم آزادیخواه نه، سلطنت رفت اما دموکراسی در این مملکت نهادینه نشد و طعم آزادی در کام ملت ماندگار نگشت، چرا که از بطن انقلابی آزادیخواهانه بر اثر تنگ نظری ها و حذف نیروهای دلسوز و جمهوری خواه و با تفسیر دیکتاتور مآبانه از اسـلام و قـانون اسـاسی، کـار بدان جـا رسیـد که امـروز سـایه شوم “نکبت استبداد دینی” بر مردم مظلوم این مملکت مستولی شده است. انقلاب ما به مقصود خود نرسید و ناکام شدیم.

سرنوشت مبارزان و زجرکشیدگان انقلاب خود یک نشانه آشکار برای این مدعاست. زندانیان سیاسی پیش از انقلاب که در پی آزادی، اندکی پیش از پیروزی قطعی انقلاب، بر دوش مردم از دیوارهای بلند زندان های پهلوی گذشتند حالا همچون من ، محکومان دادگاه های انقلاب اند. دیوارهای زندان قزل حصار که به حکم قاضی زبون دادگاه انقلاب بدان تبعید شده ام و اکنوم یکی از بدترین شرایط را در میان زندان های کشور داراست، برای من آشناست چرا که پیش از انقلاب نیز در همین زندان و همین بند محبوس بودم.

انقلاب ما به مقصود خود نرسید و ناکام شدیم. چرا که آنچه علیه آن قیام کردیم حکومت فردی و سلطنت مطلقه بود که اینک همان مناسبات در قالب ولایت مطلقه فقیه بازتولید و مستقر شده است. آن روز می گفتند که شاه مافوق قانون است و امروز هم صراحتاً ولی فقیه را حاکم بر قانون اساسی معرفی می کنند و وی نیز بی شرمانه نه تنها آرمان های انقلاب 57 بلکه دستاوردهای انقلاب مشروطه را نیز زیر پا گذاشته، کشور را به عهد ناصرالدین شاهی برده و با صدور آنچه حکم حکومتی می نامد شخصاً قانون صادر کرده و در سخنانش حکم “کور شو، کر شو” صادر می کند.

آنچه من گفته ام و می گویم و سخن همه آزادیخواهان این مرز و بوم است، اعتراضی به این ارتجاع و واپس گرایی و بازگشت به مناسبات استبدادی است که مردم علیه آن انقـلاب کـردند. ملت ایـران انقـلاب نکـرد کـه به جـای شعـار ” جاوید شـاه “، شعـار ” پاینده رهبر ” سر دهد. خواست ملت ما تبدیل نام ساواک به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نبود بلکه این ملت انقلاب کرد تا دست نهادهای امنیتی را از حوزه های زیست سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اش کوتاه کند. آرزوی ملتی که قیام کرد این نبود که دستکاری وتقلب در آرای عمومی به امری رایج بدل گردد و اعتراض به تقلب در انتخابات جرم و جنایت تلقی شود. ملتی که حکومت موروثی را توهین به آگاهی و شعور خود تلقی می کرد آن همه شهید نداد تا امروز رهبر جمهوری اسلامی برای جانشینی ولیعهد ولی فقیه زمینه سازی و برنامه ریزی کند. آن همه شکنجه و تحمل حبس در دوران مبارزات ضد رژیم پهلوی مطلـوبش این نبـود کـه پس از 3 دهه شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” همچنان رایج و مطرح باشد و انـواع و اقسـام شکنجه های روحی و جسمی در زندان های ایران در حق منتقدان و مخالفان از اقشار مختلف از دانشجویان و روزنامه نگاران گرفته تا وکلا و فعالان سیاسی اعمال شود.

انقلاب اسلامی 57 گرچه برگ زرینی در تاریخ مبارزات ضد استبدادی مردم ایران است اما تا به امروز ملت ما از حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی بهره مند نشده است با این همه ایرانیان آگاه و آزادی خواه در این راه دمی از پای ننشسته اند و جنبش سبز ما منزلی دیگر در این مسیر است. منزلی که انشاا… جایگاه کامیابی و فرجام راه خواهد بود. این جنبش حرکتی ملی است که مهمترین محور مطالبات آن حق انتخابات آزادانه شهروندان در کلیه عرصه هاست و بنابراین شعار آن ” انتخابات آزاد” است.

نگاه به تحولات منتهی به انقلاب اسلامی در سال 57 ما را با این واقعیت مواجه می سازد که علت العلل سرنگونی استبداد پهلوی بی اعتنایی وی به نصایح دلسوزان وطن و بزرگانی چون دکتر مصدق در خصوص لزوم آزادی انتخابات و نه تنها بی اعتنایی که کودتا علیه خاص و اراده ملی بود. نسبت استبداد و انتخابات آزاد همان نسبت میان جن و بسم الله است و آنچه زمینه ساز سقوط مستبد به پرتگاه لعن تاریخ است فراز او از قله رفیع انتخابات آزاد است. بر این اساس آنچه امروز بر همین منوال ورد زبان رهبر کنونی جمهوری اسلامی قرار گرفته در چنین چارچوبی قابل ارزیابی می باشد. ولی فقیه که در سال 88 مرتکب کودتا علیه آرای عمومی شده و دست خود را به خون پاک معترضان مسالمت جو آغشته است اینک نیک می داند که هرگاه فرصتی برای سنجش افکار و آرای مردم فراهم شود از آنجا که مشروعیتی ندارد بازنده و شکست خورده مطلق خواهد بود و در همین راستا هرگونه سخن در خصوص “انتخابات آزاد” را اقدام در جهت براندازی و خیانت به نظام استبداد دینی تلقی می کند.

مستبد امروز ایران که تصمیم خود را برای روی کار آوردن یکی از درباریان با وفایش به عنوان رییس جمهور گرفته و نماینده اش در سپاه پاسداران نیز علناٌ مسئولیت مهندسی انتخابات را برعهده این نیروی نظامی دانسته است ، مزورانه دم از سلامت انتخابات آینده می زند و درسخنان 19 دی خود اظهار میدارد :” تاکید دارم که انتخابات باید با سلامت و امانت داری کامل انجام شود و مسئولان با پاکدستی انتخابات سالمی را برگزار کنند که مطمئناً همینجور خواهد شد…” و صد البته طبیعی است که او همچون نتیجه انتخابات از سلامت آن نیز مطمئن باشد و به این شکل و از طریق لفظ “سلامت انتخابات” فرمان مهندسی آرا را صادر کند.

البته مستبد باید بداند که در فراهم آوردن ماموران تقلب با مشکل مواجه خواهد بود چرا که حتی رئیس جمهوری که قرار بود رئیس دفترش باشد نیز حرف او را نمی خواند و فرمان نمی برد. مگر رهبر همین چندی پیش خطاب به مسئولان و خصوصاً روسای قوا حکم صادر نکرد که تا روز انتخابات کسی بر طبل اختلافات نکوبد و هر کس چنین کرد “خائن” است . پس دستکم با توجه به آنچه که در جلسه علنی 15 بهمن مجلس در مقابل افکار عمومی روی داد و در تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه و شاید بی سابقه بود، باید تبریک گفت به ولی فقیه که رئیس جمهوری که نزدیک ترین نظر به او را دارد ، بر اساس حکمی که خود صادر کرد “خائن” است و ولی فقیه 8 سال حامی عمده ی یک خائن بود. و مگر نه آنکه “اقرار العقلاء علی انفسهم جائز”؟

اما در چنین شرایطی نقشه راه هواداران جنبش سبز و طالبان دموکراسی در ایران روشن و شفاف است. به چالش کشیدن فاز دوم کودتای 88 و برآشفتن خیال مطمئن ولی مطلقه فقیه با تاکید بر روی شعار اساسی جنبش سبز یعنی “انتخابات آزاد” محقق خواهد شد. انتخابات آزاد از آن جهت مطالبه ای اساسی و محوری نزد حامیان جنبش سبز است که این جنبش سودای به قدرت رساندن این و یا آن گروه را ندارد بلکه تمنای این حرکت ملی تحقق حاکمیت ملی و به کرسی نشاندن اراده ملت است. که آن هم تنها و تنها از طریق برگزاری یک “انتخابات آزاد” میسر خواهد شد. از این رو از یاد نبریم که راه مقابله با حاکمیتی استبدادی که حتی می کوشد سبک زندگی شهروندان را نیز آمرانه مهندسی کند تاکید بر مطالبه اصولی “حق انتخابات آزادانه” در هر فرصت و از طریق هر امکان سیاسی و اجتماعی است.

در پایان اولا لازم می دانم که از کلیه افراد و گروه هایی که در پی تبعید این جانب اقدام به اعتراض و ابراز همدردی کرده اند تشکر نمایم و ثانیا متذکر شوم که برای پیرمردی چون من که جوانی خویش را در راه آزادی ملت و مقابله علیه استبداد در حبس و تهدید گذرانده افتخاری بالاتر از این نیست که سالهای آخر عمرش را نیز در همین مسیر طی کند و علی خامنه ای که نام خود را در فهرست مستبدان تاریخ این مملکت و ناقضان حقوق ملت ایران ثبت کرده است باید بداند که با تحمیل شرایط دشوار حبس و یا صدور احکام حبس پی در پی، توان آن را ندارد که مرا از بیان اعتقادات و مخالفتم با حکومت استبدادی اش ، منصرف سازد و تا زنده ام همچون خاری در چشم استبداد خواهم بود.

همچنان که به هنگام ترک بند 350 زندان اوین در میان زندانیان سیاسی آن بند تصریح کرده ام با توجه به سوابق رهبر فعلی جمهوری اسلامی در حذف فیزیکی مخالفان، مسئولیت هرگونه اتفاقی برای من بر عهده بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب (هود 88)

 ابوالفضل قدیانی

 بهمن ماه 1391

 زندان قزل حصار


19 پاسخ به “نامه ابوالفضل قدیانی از زندان قزل حصار: مستبد پهلوی سقوط کرد، چون کودتا کرد و به انتخابات آزاد تن نداد”

 1. امین گفت:

  درکلام این بزرگ مرد ژرفای آزادگی و شجاعت همچون آیینه پیداست.درود و سلام خداوند برتو ای همیشه جاوید

 2. فتنه سبز زنده گفت:

  دیکتاتور ها مثل ( سریال کیلر ) هستند محال هست که خود به خود بیایند

  کلمه عزیز
  باید با زره بین آمد روی سایت شما

  آیا پررنگ کردن فونت و بزرگتر کردن آن برای شما مشگلی ایجاد میکنه

 3. asad گفت:

  انشاالله استبداد دینی به سرکردگی عواملش در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هم سرنگون خواهد شد و این وعده الهی است.

 4. مریم گفت:

  فرزند راستین انقلاب وجنبشی مرد
  درود بر تو

 5. سجاد گفت:

  براستي كه اي مرد بزرگ دوباره تاريخ تكرار خواهد شد وديوارهاي بلند زندان قزل الحصار توسط دستان مردان وزنان آزاده به حول قوه الهي كوتاه وشما از اين اسارت ظالمانه ديكتاتور وقت آزاد و نامتات به عنوان بزرگ مرد تاريخ ثبت خواهد شد

 6. زهرا گفت:

  سلام خداوند بر همه ی مجاهدان راه حق و سلام خاصه ی ما بر پیر مجاهد قدیانی بزرگوار و تاج زاده ی صبور

  ان شا الله آزادی تان را با سرنگونی این مستبد متکبر جشن خواهیم گرفت .

 7. tyrgg گفت:

  !با این حساب حکم خائن وحامی خائن چیست؟!

 8. حبیب گفت:

  چرا یک نفر باید برای سرنوشت میلیونها انسان تصمیم بگیرد . کجای قانون اساسی چنین حقی به آقای خامنه ای داده شده که تصمیم گیر اصلی برای مسائل سرنوشت سازی چون انرژی هسته ای و مذاکره با آمریکا باشد . اگر در این موارد اشتباه کند چنانکه در بسیاری از موارد قبل از آن هم اشتباه کرده است ، چه کسی جوابگوی این همه خسران برای کشور خواهد بود . اقتصاد مملکت در شرف فروپاشی است . سایه حمله دشمنان بر سر این مملکت سایه افکنده است. خود ایشان هم که اذعان دارند از اقتصاد و دیپلماسی اطلاعات کافی ندارند ، پس چرا در این مسایل مهم مملکتی با خبرگان و کارشناسان (نه اطرافیان و چاپلوسان) مشورت نمیکند این موارد مهم باید ایشان نه قانونا و نه شرعا این اجازه را ندارند که ملتی را تنها با این گفته که خواست ملت این است ، به فلاکت و بدبختی بکشاند . به خدا خواست من با ایشان متفاوت است . اگر از رفراندوم هراس دارند ، نظر سنجی کنند و ببینند نظر اکثر مردم با ایشان است یا خیر؟ فساد و تباهی ، بد اخلاقی، فقر و بیکاری، دروغ و ریا در حال فروپاشی جامعه است کاش اندک بصیرتی که دیگران را متهم به نداشتن آن میکنیم در خود جستجو میکردیم . . .

 9. ناشناس آشنا گفت:

  ابوالفضل قدیانی: “تا زنده ام همچون خاری در چشم استبداد خواهم بود.”
  سرو ما پایدار باش!

 10. ناشناس آشنا گفت:

  “تقدیم به ابوالفضل قدیانی”

  سیاه چال

  زمستان سختیست!

  آه در گلو یخ میزند!

  ننه تاجی ، نانوا ده‌‌‌ ، گندم ندارد!

  مش ناصر ،قصاب ده‌‌‌ ، صحبت از استخوان ز ل می‌کند.

  کلّ عباس سبزی فروش ده‌‌‌ ، به پشت کرسی رفته است.

  زمستان سختیست!

  آه در گلو یخ میزند!

  خان و گماشته‌هایش ،از شگوفایی ده‌‌‌ ،

  از کو‌های پر برف زیبای سر به فلک کشیده اطراف ده‌‌‌ سخن می‌‌پرانند!

  زمستان سختیست!

  آه در گلو یخ میزند!

  صدایی از تهٔ سیاه چال به گوش می‌رسد.

  قدرت مطلقه را با قدرت مردمی مهار کنید!

  اهالی ده‌‌‌ هاج و واج ، پچ پچ کنان،

  قدرت ما فقط آه و ناله ماست.

  از سیاه چال

  آه ها و ناله‌ها فریاد شوند،

  و پژواک فریادتان بهمن را صدا خواهد کرد!

 11. کیوان گفت:

  همه این ها که دوست عزیزم می گوئی توهم است احمدی نژاد کشور ما را سی سال با این همه درامد نفت و گاز به عقب برد به طوری که امروز ما از سیر تا پیاز و گندم و برنج و صنعت به چین و کره جنوبی و ترکیه و هند وابسته هستیم و تمام پروژه های زمان خاتمی کی پس از دیگری دارد تعظیل می شود و تورم و گرانی هم از اول انقلاب تا این اندازه سابقه ندارد . تازه می رویم که کشور را هم به جنگ نا خواسته با جا معه جهانی رو برو کنیم

 12. Milad گفت:

  برای آنکه کسی مردٍ مردٍ مرد بماند همین بس است که پیوسته در نبرد بماند
  منی که لذت روحم به طعم خنجر و زخم است خدا کند همیشه دلم غرق خون و درد بماند
  همیشه ترسم از این بود ای شکوه شکسته که جوش غیرتم از یک درنگ سرد بماند
  تو سبز بگذر و بگذار هر که خواست بفهمد و هر که خواست نفهمد تو را زرد بماند

 13. امیر گفت:

  رحمت بر شیر مادرت !‍ کسی که نام تو را ابولفضل نهاد نیک می دانست که روزی چون صاحب نامت برای حق، جان خود را در دستانت خواهی گرفت.

 14. هوروش گفت:

  درود بر سرو راست قامت ایران ابوالفضل قدیانی

 15. فرهاد گفت:

  دوست عزیز درست می فر مائید . اما در زمان شاه او چنان روزنه های امید و اگاهی و مسائل سیاسی و حکو مت مردم سالاری را بسته بود که مردم
  از اگاهی در مسائل سیاسی و اجتماعی بی خبر و کم سواد و بی سواد بودند و تنها روزنه امیدشان رو حانیون و شخص خمینی بود . او هم از چنگال گرگ مردم را رهانید ولی عاقبت خودش و رو حانیون گرگ مردم شدند
  از چنگال گرگم در ربودی .. که دیدم عاقبت گرگم تو بودی

 16. ebad گفت:

  باسلام به عنوان یک زن محجبه وخواهر شهید و… به برادران سپاه ویا بازجووقاضی میگویم از خدا بترسید نه از خامنه ای اطرافیانش چرا که خدا همرا اقای قدیانی ودیگر در بندان ومحصوران واسیران است . وای بران روزی که یک مو از سر یک نفر از این عزیزان کم شود .خدا شاهد است که تخت پادشاهیتان را نابود میکنیم .همانند شاه و… وای به اون روز که همه شما فقط به دنبال سوراخ موشی میروید .مثل صدام ودیگر دیکتاتورها .راستی حالا هم دیر نشده هرانچه پستی کردید بسه ازهمین حالا توبه کنید وقسم به خون شهیدان میدهمتان به خدا وقران واهل بیت بر گردید ……………من حتی حاضرم جان خودم وفرزندانم را جلوی گلوله ها وپارازیتهای کور وکر کننده شما بدهم ولی پرچم سه رنگ اسلام همچنان برفراز باقی بماند تا به دست امام زمان عج برسد .جانم فدای اسلام ناب محمدی …یا حسین میر حسین

 17. Mahtab گفت:

  زنده و پایدار باشید ای بزرگ مرد.

 18. ناشناس آشنا گفت:

  از نصیحتت تشکر!

  ما در یک مملکت ” نسبتا” مذهبی‌ زندگی‌ می‌کنیم و روحانیون همیشه حرف برای زدن داشته و دارند و خواهند داشت.

 19. ناشناس آشنا گفت:

  آقا از اینها زرنگتر است!

  گول صحنه سازی‌ها را نباید خورد!

  چه را میتواند احمدی‌نژاد رو کند! اطلاعات سوخته!

  تمرکزمان را روی برداشتن حصر بگذاریم!