سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » گزارش مرکز آمار: دولت احمدی نژاد بیش از 800 هزار کشاورز را بیکار کرد...

گزارش مرکز آمار: دولت احمدی نژاد بیش از 800 هزار کشاورز را بیکار کرد

چکیده :سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال طی طی سالهای 84 تا 91، 7.4 درصد کاهش یافته است که به معنای بیکاری حدود 800 هزار نفر کشاورز طی این سالهاست. در سال 84 بیش از 5 میلیون و 100 هزار نفر در حوزه کشاورزی فعال بوده اند، که در فصل تابستان امسال تعداد کشاورزان کشور به 4 میلیون و 343 هزار نفر کاهش یافته است. آن هم در حالی که بیشترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی، در فصل تابستان است....


در حالی که در سال 84 بیش از 5 میلیون و 100 هزار نفر در حوزه کشاورزی فعال بوده اند، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، در فصل تابستان امسال تعداد کشاورزان کشور به 4 میلیون و 343 هزار نفر کاهش یافته است که از کاهش حدود 800 هزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی خبر می دهد.

به گزارش تسنیم با بررسی تفکیکی گزارش های مرکز آمار ایران طی سالهای 84 تا 91 در فصول تابستان به نتایج تازه ای درباره سهم بخشهای مختلف در میزان اشتغال زایی در کشور دست یافته است، از جمله اینکه سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال طی این هشت سال 7.4 درصد کاهش یافته است که به معنای بیکاری حدود 800 هزار نفر کشاورز طی این سالهاست.

نکته جالب توجه اینکه بیشترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی، در فصل تابستان است و در فصل های دیگر سهم کشاورزی از اشتغال کمتر از این ارقام است.

در حالی سهم بخش کشاورزی از اشتغال طی این هشت سال کاهش داشته که سهم خدمات افزایش حدود 4 درصدی یافته است و البته سهم بخش صنعت در اشتغال حدود 3.4 درصد رشد داشته است.

جدول کامل سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از اشتغال در تابستان سالهای 84 تا 91 را به شرح زیر از گزارش های مرکز آمار ایران استخراج کرده است:

‌‌

سال بخش کشاورزی بخش صنعت بخش خدمات
84 27.7 29.3 43
85 26.2 30.7 43.1
86 25.1 31.5 43.3
87 22.3 31.9 45.7
88 21.9 31.9 46.2
89 21.1 31.5 47.5
90 20 33 47
91 20.3 31.7 46.9

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.