سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پوستر/ پیام تبریک نوروزی عبدالفتاح سلطانی...

پوستر/ پیام تبریک نوروزی عبدالفتاح سلطانی

چکیده :ولی یقین دارم که ملت ایران بارها و بارها خزان های دیرپا را به سر سختی به دگرگونی وا داشته تا از دل آنها بهاری دیگر زاده شده است. چنین باد....


نبینی نور را هرگز تو در بند / هزاران شمع را کشتند هرچند

نبود نور تاریکی است ای دل

درفش شعله وربر تارکت بند

دیوارهای زندان هرگز نتوانسته است مانع رسیدن فریادهای دادخواهی مشعل های دربند به گوش آزادی خواهان و آزادگان بهنه ی گیتی گردد و افسوس که هیچ واژه ای را نمی بینم که توان شادباش گفتن را در بهار طبیعت به ملتی داشته باشد که عزیزترین فرزندان خود را در خون خفته می بیند یا به زنجیر دادستیزان دین فروش کشیده شده!

ولی یقین دارم که ملت ایران بارها و بارها خزان های دیرپا را به سر سختی به دگرگونی وا داشته تا از دل آنها بهاری دیگر زاده شده است. چنین باد.

عبدالفتاح سلطانی

بند ۳۵۰ اوین


یک پاسخ به “پوستر/ پیام تبریک نوروزی عبدالفتاح سلطانی”

  1. حماسه ایرانی گفت:

    چه می توانیم در مقابل این همه صداقت و مقاومت بگوییم که ما در پشت دیوارهایی که آنها را به بند کشیده اند، به بند کشیده شده ایم. اینان پهاوانان زخمی ایرانند و
    رستم دستان عصر خود. شعله های امیدی که در دل آنان شعله میکشد، سر انجام دنیای این این دین فروشان را به جهنم می رساند.