شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» برگزاری دادگاه کوروش زعیم، فعال سیاسی

جمعه, ۱۹ اسفند, ۱۳۹۰

چکیده : جلسه دادگاه کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران چهارشنبه ۱۷ اسفند در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی قمی برگزار گردید.


جلسه دادگاه کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران چهارشنبه ۱۷ اسفند در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی قمی برگزار گردید.

به گزارش جرس، در پرونده مذکور که حاصل تجمیع پرونده های حاصل از ۳ بازداشت این فعال ملی در سالهای ۸۵،۸۸ و ۸۹ بود، این فعال ملی به تبلیغ علیه نظام از طریق بیانیه ها، مقالات و مصاحبه های گوناگون و نیز اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همچنین عضویت در جبهه ملی ایران متهم شد.

در جلسه محاکمه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، کوروش زعیم به همراه وکیلش سید محمدعلی دادخواه به دفاع پرداخته و نهایتا جهت اخذ دفاع آخر دادخواه خواهان فرصت یک هفته ای جهت تقدیم لایحه گردید که مورد موافقت قاضی شعبه ۱۲ قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، رای دادگاه پس از اخذ لایحه صادر خواهد شد.