سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » به راستی کدام فرقه خطرناک تر است؟!...
» آقای ذوالنور به این سوال پاسخ دهد

به راستی کدام فرقه خطرناک تر است؟!

چکیده :کدامیک از این دو تفکر بدعت آمیز تر و به حال انقلاب و نظام خطرناک تر است،فرقه ای که به بهانه رابطه با امام معصوم ولایت فقیه و روحانیت را بی اعتبار میکند یا فرقه ای که به بهانه ولایت فقیه مرجعیت و روحانیت را نفی و بی اعتبار می کند. فرقه ای که ادعای رابطه با امام زمان می کند یا فرقه ای که یک انسان را مقدس می کند و به جای امام زمان و بلکه به جای خدا می نشاند؟ بهتر است برای یافتن پاسخ این سئوال ها در انتظار توضیح آقای ذوالنور بمانیم....


کلمه- علی محمد شمس:

بالا گرفتن بحران اختلاف در حاکمیت و ضرورت یافتن برخورد با احمدی نژاد و اطرافیان وی موجی از شک و تردید نسبت به صحت تصمیمات گذشته در میان مریدان ساده دل برانگیخته است. هرچه این اختلافات بیشتر دامن می گسترد، این سؤال و ابهام بیشتر مطرح می شود که کدام بصیرت اقتضا می کرد از افرادی که امروز جریانی منحرف و خطرناک نامیده می شوند، اینچنین به طور مطلق و غیر مشروط حمایت شود و چرا آنانی که در باره این جریان انحرافی هشدار می دادند، طی دو سال گذشته به اتهام بی بصیرتی و مردود شدن در امتحان آماج انواع تهمت ها و بی مهری ها قرار گرفتند و آیا حمایت از این گروه که اکنون همگان در انحراف آن ها اتفاق نظر دارند، به قیمت کشاند کشور به بحران و صدها زندانی و دهها کشته اقدام درستی بود؟ امروز محافل سیاسی و مطبوعاتی وابسته به قدرت مأموریت یافته اند با انبوه سخنرانی و مقالات متعدد بدنه مریدان ساده دل گرفتار آمده به تردید را توجیه کنند.

محافل مذکور البته به میزان پیچیدگی که دارند از منطق و شیوه متفاوتی استفاده می کنند. به عنوان مثال برخی از این محافل از جمله روزنامه کیهان که به نحو غیر رسمی مواضع بیت رهبری را منعکس می کند بنابه دلایلی که احتمالاً در مقاله دیگری به آن خواهیم پرداخت معتقدند باید با احمدی نژاد به صورت کج دار مریز رفتار کرد و بیش از حد وی را تحت فشار قرار نداد .بنابراین خطی که این محافل تعقیب می کنند این است که مریدان ساده دل را قانع کنند احمدی نژاد خوب است و اطرافیانش فاسد هستند. مصباح یزدی نیز که زمانی حامی مطلق احمدی نژاد بود و امروز برای آن حمایت های افراطی در برابر انبوه پرسش های اطرافیان قرار گرفته است، برای تبرئه کردن خود از بی بصیرتی و عدم درک امور و فرار از مسئولیت حمایت های گذشته خود، ناگزیر از اتخاذ موضعی مشابه است. او وقتی می گوید احمدی نژاد سحر شده است مقصودش این است که احمدی نژاد خودش خوب است و اطرافیانش نظیر مشائی که او را سحر کرده اند بد هستند تا به این ترتیب حمایت های مطلق و غیر مشروط خود از احمدی نژاد طی سال های گذشته را توجیه کند. البته مشائی نیز در پاسخ این اتهام، نکته جالبی را به مصباح متذکر شده است آن جا که گفته است اگر من احمدی نژاد را سحر کرده ام شما که حق هستید و مدعی همراهی و حمایت قرآن و ائمه و معصومین از خود هستید باید به سادگی بتوانید این سحر را باطل کنید. در این مجادله البته حق با مشائی است زیرا سحر باطل است و باطل در برابر حق و تأییدات الهی تاب مقاومت ندارد. همان گونه که ساحران باطل گرای فرعون نتوانستند در برابر حضرت موسی که مورد تأیید خداوندی بود مقاومت کنند، سحر مشائی در برابر دم مسیحایی آقایان که خود را عین حق می دانند، علی القاعده نباید تاب مقاومت داشته باشد.

در این میان برخی که از پیچیدگی و پختگی کمتر و صراحت بیشتری برخوردارند البته شفاف تر سخن می گویند و به این صرافت نیفتاده اند که برای حفظ آبرو و توجیه بدنه باید میان احمدی نژاد و اطرافیانش تفکیک کنند. از این رو به گونه ای سخن می گویند که آن چه پشت پرده است عیان می دارند.شیوه ایشان در توجیه مریدان ساده دل بزرگنمایی و بزرگ نشان دادن خطر است. جناب ذوالنور از این جمله اند. ایشان اخیراً طی سخنانی افاضه فرموده اند. آقای ذوالنور ابتدا به نحوی مشابه اما ناشیانه در توجیه حمایت بی قید و شرط گذشته قدرت از احمدی نژاد می گوید احمدی نژاد مثل فرزند شیطان و سر به هواست که گاهی حرف پدر را گوش نمی دهد اما اصلاح طلبان به مقام رهبری به عنوان ناپدری نگاه می کردند. او که ظاهراً خط را خوب نگرفته است، در قسمت دیگری از سخنان خود این استدلال را کاملاً فراموش کرده و در اظهاراتی کاملاً متناقض می گوید خطر این جریان از همه خطراتی که از آغاز تا کنون انقلاب را تهدید کرده بیشتر است. خطرات قبلی از سوی گروه ها و جریان های فکری و سیاسی شناخته شده متوجه انقلاب بوده است. اصلاح طلبان و فتنه گران دیدگاه شفاف و روشنی داشتند آن ها تفکرات سکولار داشتند و در جهت دین زدایی و حذف دین از عرصه اجتماع عمل می کردند اما این ها ولایت را می زنند. این ها یک فرقه خطرناک هستند. این ها معتقدند دوران ظهور همانند دوران غیبت دو بخش است. ظهور صغری و ظهور کبری. اکنون دوران ظهور صغری آغاز شده است. در زمان ظهور می توان مستقیماً با حضرت صاحب تماس داشت و در نتیجه نیازی به نایب امام زمان یعنی ولی فقیه نیست. ما این تناقض گویی را که از یک سو احمدی نژاد را فرزند خلف اما شیطان می نامد و از سوی دیگر او و همفکرانش را خطرناک ترین تهدید حتی خطرناک تر از اصلاح طلبان معرفی می کند،به حساب ناپختگی آقای ذوالنور می گذاریم و بدان نمی پردازیم. تنها یک نکته را به ایشان و همفکرانشان متذکر می شویم.

فرض را بر این می گذاریم که ادعای آقای ذوالنور در باره جریان موسوم به جریان انحرافی کاملاً صحیح است و همراه با ایشان می پذیریم که دلیل انحراف و خطرناک بودن این جریان آن است که تفکراتی فرقه ای دارد. با این فرض سؤال این است که اگر تفکر فرقه ای و فرقه گرایی انحراف و بدعت و خطرناک است همه انواع آن علی القاعده باید انحراف و بدعت و خطرناک باشد. اگر ادعای ظهور و رابطه مستقیم با امام زمان ماهیت فرقه ای دارد و انحراف است که واقعاً هم چنین هست، مطلق کردن یک فرد و اعتقاد به انتصاب او از سوی امام زمان نیز انحرافی است از همان جنس. طی سال های اخیر قرائت و روایتی از ولایت فقیه ترویج و تبلیغ می شود که مصداق کامل و تمام تفکر فرقه ای است و مشابه آن را تنها در فرقه های باطنی حسن صباح و اسماعیلیه می توان سراغ گرفت. قرائت و روایتی که هر روز و ساعت در سخنرانی ها و نوشته ها و منابر جمعه و جماعات و صدا و سیما اندر فضایل آن می شنویم . ادعای انتصاب ولی فقیه از سوی امام زمان، ادعای انحصار ولایت و زعامت در روی زمین در شخص رهبری به تأیید قرآن، ادعای رابطه رهبری با امام زمان، ادعای عصمت انتصابی برای رهبری، ادعای این که رهبری سید خراسانی است، ادعای یا علی گفتن رهبری به هنگام تولد،… بخشی از معتقدات این فرقه شخص پرست باطنی است. ادعا ها و عقایدی که هرگز تکذیب نشد. در فیلم ظهور نزدیک است که چندی پیش در تیراژ وسیع در سراسر کشور منتشر شد، ادعا شده است در حضور مقام رهبری به ایشان عرض شد که می گویند شما همان سید خراسانی هستید و ایشان فقط لبخند زدند اما تکذیب نکردند. این ادعا نه تنها تکذیب نشد بلکه آقای مصباح فرمودند مقام ایشان از سید خراسانی برتر است و مقایسه ایشان با سید خراسانی جفای به حضرت آقا است. آقای سعیدی امام جمعه منصوب ایشان در قم مدعی شد که رهبری به هنگام تولد و بیرون آمدن ازشکم مادر، گفته است یا علی و قابله جواب داده علی یارت ، اما این کرامت که کاملاً شبیه کرامت بافی های فرقه های باطنی برای امام و قائد خویش است، نیز به رغم این که در سطحی وسیع انتشار یافت و شنیده شد، هرگز تکذیب نشد. در این تفکر فرقه ای رهبری چنان مقدس و متفاوت از انسان های دیگر می شود که اگر هر فرد و نهاد دیگری از جمله مرجعیت و روحانیت با او در تقابل قرار گیرد، نفی و هتک و تخطئه و حذف او جایز شمرده می شود، جای پای ایشان به هنگام ورود به یک استان را قدم گاه می سازند و به محل زیارت تبدیل می کنند. این روزها هم شاهد آن هستیم که پس از گذشت سی سال در سالگرد سوء قصد به ایشان، به یاد برگزاری مراسم شکرانه افتاده اند و در صدا و سیما بارها و بارها ادعا می کنند که خداوند ایشان را از آن سوء قصد نجات داد و برای آینده اسلام و ذخیره کرد تا زمام رهبری را برعهده گیرند…. حال سؤال ما از آقای ذوالنور این است اگر تفکر فرقه ای خطرناک و بدعت است. کدامیک از این دو تفکر بدعت آمیز تر و به حال انقلاب و نظام خطرناک تر است،فرقه ای که به بهانه رابطه با امام معصوم ولایت فقیه و روحانیت را بی اعتبار میکند یا فرقه ای که به بهانه ولایت فقیه مرجعیت و روحانیت را نفی و بی اعتبار می کند. فرقه ای که ادعای رابطه با امام زمان می کند یا فرقه ای که یک انسان را مقدس می کند و به جای امام زمان و بلکه به جای خدا می نشاند؟ بهتر است برای یافتن پاسخ این سئوال ها در انتظار توضیح آقای ذوالنور بمانیم.


76 پاسخ به “به راستی کدام فرقه خطرناک تر است؟!”

 1. رزمنده دفاع مقدس به فرید گفت:

  بنام خدای خمینی(س)
  عزیز من بخاطر نفوذ این جریان بدرون خانواده ها نمیشه اتفاقی که در اون کشورها افتاد در اینجا هم انتظار اون رو داشت من حرف سید بزرگوار و عارف مسلکمون یعنی موسوی عزیز رو به شما توصیه میکنم: صبر صبر صبر!! نگاه کنید ما چقدر باید کار میکردیم تا بتونیم ماهیت پرفساد این جریان رو افشاء کنیم انصافا شما میدونستید بعد از دو سال هر آنچه موسوی گفت و مورد تهاجم قرار گرفت الان بدتر از اون رو خودشون دارند میگن و الان کلام و حقانیت موسوی و ایضا جنبش سبز ورد زبون همه است مطمئن باش ماهیت همه اونها بزودی روشن میشه و پرده از راز بزرگ تقلب هم برداشته میشه من مکر خدا رو تا این حد ملموس و نزدیک ندیده بودم و مطمئن هستم تازه بازی خدا و سنت استدراج اون آغاز شده!! داداش گل من!! فقط صبر کن و عجله نکن خون شهدا و مظلومیت این سید داره کاره خودش رو میکنه!!

 2. Hossein گفت:

  سلام، بنده معمولا نظرات درج شده را تا آخر می‌خوانم چون فکر می‌کنم اولا بسیاری از آنها از خود مقاله پر مغز تر هستند و ثانیا این نظرات عصاره بلوغ فکری ما ایرانیها میباشند. نکته جالب و عمومی در این نظارت این است که مخالفین شما و جناب میر حسین عزیز به هیچوجه اهل استدلال نیستند و در مقام جواب به شما فقط فحش میدهند که مودبانه‌ترین این فحشها اتهام جاسوسی شما برای آمریکا و اسرائیل است. من با یک مقایسه ساده بین این آقایان با پیامبر و ائمه اطهار که حتی یکبار در عمر شریفشان فحش ندادند میفهمم که این آقایان مصباحیه که اصولأ بند نافشان را با فحش بریده اند (و نه با سخن قابله والده “آقا” شون با “علی‌ یارت”) صد مرتبه از باند مشائی منحرف تر، بی‌سواد تر و کثیف تر هستند و واقعا چه درایتی داشت حضرت امام (و چه “بی‌ بصیرت” است حضرت “آقا”) که تحت هیچ شرایطی اجازه نداد پای اینها به حکومت باز شود. بنده فکر می‌کنم اینها در منازلشان به مادر و همسر خودشان هم فحش ناموس میدهند. واقعا کثیفتر از اینها در این جهان پیدا نمیکنید حتی صهیونیستها هم اینقدر پلید و بی‌ هویت نیستند.

 3. ناشناس گفت:

  افرادی مثل ذوالنور برای کسب قدرت حاضرند که رهبری را بر زمین بکوبند. ایشان با … قصد دارند که رهبری را در دید عوام آنچنان بالا ببرند که به هنگام ….چیزی از ایشان باقی نماند. ولی ما مواظب ایشان خواهیم بود و اجازه نمی دهیم که گروهی از روحاننی نماها با… بر مسند قدرت تکیه بزنند.

 4. شاهد گفت:

  برای آزادی آقای موسوی و خانم رهنورد تدبیری بیندیشیم هرچه سریع تر

 5. ع_ص گفت:

  آقایان سبزی ها به شما بگویم که ملت شریف ایران در مقابل هر گونه انحراف و خیانت توسط هر کس و یا هر گروهی باشد می ایستد. هما کاری که در 9 دی کرد . تمام توجیهات دل خوش کنک فوق خاطره تلخ کشاندن مردم به خیابان ها و کشتار مرددم بیگناه که با حمایت ودستور اسراییل وانگلیس و آمریکا صورت گرفت و همچنین حمله به عزاداران امام حسین و تظاهر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان و مجلس ترحیم برای خانم معلوم الحال که زنده بود وصدها نمونه دیگر هیجگاه از ذهن مردم پاک نمیشود . به خودتان زحمت ندهید و توبه کنید و به آغوش ملت باز گردید شاید قدری از گناهتان بخشیده شود

 6. بنده خدا گفت:

  خدا كلمه وگردانندگان آن را ببخشد و بيامرزد ؟! واقعا هيچ مرزبندي باانقلاب نداريد ؟! حتي با امام (ره) ؟! گويا اين سايت ضدانقلاب و سلطنت طلبان و بي دين هاست ؟! يك كلمه درست حسابي هم ندارد ؟! اگر امام زنده بود مطمئن هستم با همه شما همچون منافقين برحورد مي كرد ؟! نخست وزير زمان جنگ و شيخي كه درروز رحلت امام رسروصورت مي زد ! الآن كجا هستند ؟! درود خدا بر امام واين سخن امام (ره) : خدا دشمنان اين انقلاب را از احمق ها آفريده است ؟!نصيحت به كساني كه وضعيتشان درخدي است كه درصورت ندامت وتوبه مي توانند به آغوش ملت ونظام برگردند ، توبه است

 7. آـشی گفت:

  ملاحظه شود

 8. ایرانی گفت:

  خداوند با صبر زیاد نظاره گر اعمال بندگانش است ….وای به روزی که خشم خود را بما نشان دهد….وای به آن روز

 9. یک رزمنده دوران جنگ گفت:

  جل الخالق در حالی که دشمنان اسلام در حال توطئه و برنامه ریزی برای انحراف جوانان این مرز و بوم هستند ، مسئولین مملکت بجای اینکه برنامه ریزی حساب شده برای مقابله با این توطئه ها را داشته باشد خودشان دارند به دشمن کمک می کنند و جوانان عزیز را هر روز دین گریزتر و به سوی فرقه های شیطانی سوق می دهند ، با این اوصاف برای اکثر مردم از جمله جوانان ثابت شده که کسب قدرت برای آقایان مهم تر از دین و مردم هستش و اگه دم از ولایت و دین می زنند فقط بخاطر حفظ قدرتشان می باشد.

 10. سید گفت:

  سلام بر دوستان.بنظر من(که یکی از طرفداران پروپاقرص آقای موسوی بودم)حرفهایی که به اصل ولایت فقیه خدشه وشبهه وارد میکنند توی سایت ننویسید.ناسلامتی نماینده افکارآقای موسوی بودین.من فکرمیکنم نظرات ایشون اینهانباشه.اون آقاعاشق امام بود.اگرغیرازاین بود,وباشه من دیگه ازش ناامید میشم

 11. علی گفت:

  به گفته امام : ولی فقیه که از عدالت خارج شد ولایت او ساقط است

 12. مهدي گفت:

  اي كساني كه به بيراهه مي رويد يرگرديد به صراط حق . اگر دين نداريد آزاده باشيد البته مي دانم نظرم قابل مشاهده نخواهد بود لياقت شما براي حكومت امسال باراك اوباما و شيمون پرز و نتانياهو هست به خاطر خدا توبه كنيد صد بار اگر توبه شكستي باز آي

 13. باران گفت:

  بسیار عالی بود، ذکر این گونه مسائل هم برای کلمه لازم است، موفق باشید

 14. ali گفت:

  به نظر من یک موی مشائی شرف دارد بر ۱۰۰ تا مصباح و احمد خاتمی ذوالنور و نوکیسه‌های افراطی مذهبی‌ نما

 15. راشد گفت:

  حتاً فرقه اى كه مى گويند خامنه اي خدا است خطرناكتراست شاه هم مگفتند خداى روى زمين ولى به خامنه اى مى گويند خود خدا اينها مشركان بى دين هستند خدا رحم به ملت ايران كند

 16. محمد گفت:

  چرا رهبر دراين ارتباط حرفى نمى زند وبگويد من هم يك فردى مثل ديگران نمى داند كه امثال ذوالنور نابودى ايشان مى خواهند بايد رهبرى خودش از هر فرد ايرانى كوچكتر بداند تا رهبر واقعى باشد نه اينكه امثال ذوالنور ايشان تا حد خدا بالا مى برند وهيچى نمى گويد رهبرى خون مردم خودش مى ريزد رهبر نيست اين رهبر جنوب لبنان است هر چه پول اين ملت است به شكم انها مى ريزد

 17. بسیجی روح الله بهدی گفت:

  برادر “رزمنده دفاع مقدس”دست مریزاد
  روشن بینی دوستان در راه راست سبز مایه مباهاب است.در ضمن سابقه مبارزاتی مصباح یزدی کاملا روشن است.ایشان هیچ سابقه قابل دفاعی ندارند!!

 18. ناشناس گفت:

  یارب روا مدار که گدا معتبر شود…گر معتبر شود زخدا بی خبر شود…
  درود بر زندانیان آزادی …مرگ بر ریاکاران و مزدورانشان

 19. ناشناس گفت:

  شما اگه استدلال داری استدلالت بگو نه اینکه با فهش ویسری چیزایی که به خودت وکسی که تربیت کرده مربوط میشه از یه گروه انتقاد کنی

 20. ناشناس گفت:

  برادر ع-ص . عجب خواب سنگيني داري برادر ! لطفا بيدار شو ، برخيز فكر دير شدن نماز صبح باش .دارد آفتاب طلوع ميكند برادر . شايد بعد از نماز صبح و نيايش راستين با خداي يكتا تو هم فهميدي برادر كه نوشته هايت توهمي و خيال بيش نبوده و به پيشگاه خدا توبه كردي و تو هم به آغوش ملت بازگشتي ، كه خدا توبه هاي صادقانه را” نه شايد” بلكه برادر حتما مي بخشد.

 21. بهتاش گفت:

  اگر اهل کنکاش و تاملید 9 دی را تفسیر کنید. جواب خیلی از سوالات را خواهید یافت. باور کنید ایرانی ها با همه دنیا متفاوتند و غیر قابل پیش بینی . ایرانیها جریحه دار شدن احساسات را اصلا بر نمی تابند. (و البته هیچ کس حاضر نیست اشتباه خود را بپذیرد)

 22. ضد ساندیس گفت:

  اکثر مردم ایران شدیدا خرافاتی و عقب مانده هستند وگرنه وضع مملکت به این حال وروز نمی رسید . حقا که خلایق هر چه لایق !

 23. انقلاب خودجوش سبز گفت:

  جناب بهتاش
  شب دراز است
  احتیاج به کنکاش نیست و آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است
  بعد از هر 8 دی ای 9 دی ای هست
  بعد از هر 18 تیری 19 تیری هست
  بابا جون سبزها ختم روزگار هستند عزیزم
  هربار که شورشی و تظاهراتی برگزار شد فردایش “تظاهراتی فرمایشی” برگزار شد تا پاتک اغتشاشات مردمی روز قبل باشد ( سال 72 صالح آباد , سال 78 هجده تیر سال 88 عاشورای خونین ….)
  آره بابا جون باز هم میگم جنبش سبز ایستگاه آخر حساب میشود
  به عبارت بهتر مومن خار چشم کافر است

  .
  اللهم فک کل اسیر

 24. رزمنده دفاع مقدس به بهتاش گفت:

  بنام خدای خمینی(س)
  برادر گرامی شوی سیاسی 9 دی ماه بعد از سناریوی سیاسی عاشورای 88 پی ریزی شده بود مثل عاشورای 76 مثل انتخابات تزیینی مثل….!!

 25. رزمنده دفاع مقدس به سید گفت:

  بنام خدای خمینی(س)
  برادر عزیزم اگر از اصل ولایت فیقه سوء استفاده شد چی؟ افکار موسوی کاملا مشخصه، یعنی حرکت بر مدار انقلاب حضرت امام(س) اما وقتی متاسفانه بنا بر هر دلیلی از جمله مثلا دادن اطلاعات غلط به رهبری این همه هزینه بر انقلاب وارد میکنند که داریم میبینم اونوقت چی؟ بنده بعنوان رزمنده دفاع مقدس و عاشق امام(س) به شما میگم که موسوی عاشق راه امام(س) بود و هست ولی توجه کن برادر عزیز فقط راه امام(س)!! وقتی کاملا تهادهای رهبری با سوء استفاده از این امر و متاسفانه پیش چشم رهبری و با حمایت ایشان وضعیت رو به اینجا میرسونند باید چه کرد؟ با این وجود شما نگاه کیند موسوی چقدر بزرگوار و پرتقواست که در برابر این همه تهمتها چه قبل از انتخابات و چه بعد آن، هرگز نامی از رهبری به میون نمیاره بنظر من اصل ولایت فقیه رو خودشون کاملا زیر سوال بردند!!

 26. جاوید گفت:

  خدایا ریشه ظلم و ظالم را یکجا از بین ببر!!