سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » لباس شخصی ها از خروج رهنورد از منزل ممانعت کردند+ متن انگلیسی خبر...

لباس شخصی ها از خروج رهنورد از منزل ممانعت کردند+ متن انگلیسی خبر

چکیده :دقایقی پیش زهرا رهنورد قصد داشت برای کار شخصی از منزل خارج شود که در کنار ون پلیس مستقر در کوچه ی منتهی به منزل، چهار لباس شخصی جلوی ایشان را سد می کنند و مانع رفتن وی می شوند. هنگامی که خانم رهنورد به این اقدام اعتراض می کنند لباس شخصی ها می گویند ماموریم و معذور....


لباس شخصی های مستقر در مقابل منزل رهنورد و موسوی مانع خروج خانم رهنورد از منزل شدند.

به گزارش کلمه، دقایقی پیش زهرا رهنورد قصد داشت برای کار شخصی از منزل خارج شود که در کنار ون  پلیس  مستقر در کوچه ی  منتهی به منزل، چهار لباس شخصی  جلوی ایشان را سد می کنند و مانع رفتن  وی می شوند. هنگامی که خانم رهنورد به این اقدام اعتراض می کنند لباس شخصی ها می گویند ماموریم و معذور. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

خبر مرتبط:

قطع تمامی ارتباطات تلفنی میرحسین و رهنورد، انسداد کوچه منتهی به منزل، با ماشین پلیس

Militia did not let Rahnavard go out of her home.

Militai, who gathered in front of Mir Hussein Mousavi and Zahra Rahnavard home, did not let Rahnavard go out of her home.

According to Kaleme, a few minutes ago Rahnavard was going out of her home to do some personal jobs. However, at the end of the alley, she saw four militia in front of a Van, who did not let her go further. When she objected to them, they said we are ordered to do this. Additional news will be reported soon.


  • ناشناس

    افرين بر شما بانوي شير دل اين نشان مي دهد كه دولت از شما مي ترسد