شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ۸۸ ؛خبری از نرخ رشد اقتصادی نیست

جمعه, ۲۱ آبان, ۱۳۸۹

چکیده : در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 88، هنوز رقم دقیق رشد اقتصادی سال 87 اعلام نشده است. نقدینگی کشور رشد 45 هزار میلیارد تومانی داشته و دارایی ارزی بانک مرکزی 65 میلیارد دلار بوده است. نظام بانکی کشور 250 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی و غیردولتی کشور طلبکار هستند و برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی 37.5 درصد بوده است.


در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 88، هنوز رقم دقیق رشد اقتصادی سال 87 اعلام نشده است. نقدینگی کشور رشد 45 هزار میلیارد تومانی داشته و دارایی ارزی بانک مرکزی 65 میلیارد دلار بوده است. نظام بانکی کشور 250 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی و غیردولتی کشور طلبکار هستند و برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی 37.5 درصد بوده است.

خلاصه تحولات اقتصادی سال 88 در حالی منتشر می‌شود که مهم‌ترین شاخص اقتصادی یعنی رقم دقیق نرخ رشد اقتصادی سال 87 هنوز هم اعلام نشده است.

خلاصه آمارهای دیگر به این شرح هستند:

بدهی خارجی ایران

بدهی خارجی قطعی ایران در پایان سال گذشته 21 میلیارد و 526 میلیون دلار بوده است.

بدهی خارجی قطعی ایران که در پایان سال 87 بیش از 21 میلیارد و 502 میلیون دلار بوده است، در پایان سال 88 با رشد اندکی 24 میلیون دلار افزایش داشته است.

از مجموع بدهی خارجی قطعی ایران، هشت میلیارد و 787 میلیون دلار بدهی کوتاه‌مدت و 12 میلیارد و 739 میلیون دلار بدهی میان‌مدت و بلندمدت است.

11 میلیارد و 621 میلیون دلار از بدهی خارجی کشور در سال جاری سررسید شده و دو هزار و 274 میلیون دلار در سال 90، یک میلیارد و 951 میلیون دلار در سال 91، یک میلیارد و 553 میلیون دلار در سال 92 و چهار میلیارد و 127 میلیون دلار در سال‌های 93 به بعد سررسید خواهد شد.

رشد 45 هزار میلیارد تومانی نقدینگی

مجموع نقدینگی کشور در سال 88 با رشد 45 هزار میلیارد تومانی به بیش از 235 هزار میلیارد تومان رسیده است.

حجم نقدینگی در کشور در سال 86 حدود 36 هزار میلیارد تومان، در سال 87 بیش از 26 هزار میلیارد تومان و در سال 88 نیز 45 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

نرخ رشد نقدینگی در سال های 85 تا 88 به ترتیب 39.4 درصد، 27.7 درصد، 15.9 درصد و 23.9 درصد بوده است.

پایه پولی

در پایان سال 88 حجم پایه پولی کشور 603 هزار میلیارد ریال، حجم پول 601 هزار میلیارد ریال، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 192 هزار میلیارد ریال، سپرده‌های دیداری 409 هزار میلیارد ریال، سپرده‌های غیردیداری ( شبه پول) 1754 هزار میلیارد ریال و کل سپرده‌های بخش غیردولتی 2163 هزار میلیارد ریال بوده است.

دارایی ارزی بانک مرکزی

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 88 با بیش از 16.5 درصد رشد از 655 هزار میلیارد ریال گذشته است.

خالص دارایی‌ خارجی بانک‌ها هم در پایان سال 88 با بیش از 68.1 درصد افزایش به بیش 69 هزار میلیارد ریال رسیده است.

مجموع دارایی خارجی سیستم بانکی کشور در پایان سال 88 بیش از 725 هزار میلیارد ریال اعلام شده است که در مقایسه با پایان سال 87 بیش از 20 درصد رشد نشان می دهد.

مطالبات 250 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی

مجموع مطالبات سیستم بانکی کشور از دولت و بخش غیردولتی در پایان سال 88 به بیش از 250 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در پایان سال 88 طلب بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی 13 هزار و 495 میلیارد تومان بوده است.

در پایان سال گذشته طلب بانک‌ها از دولت، شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی بیش از 236 هزار میلیارد تومان بوده است.

مجموع طلب سیستم بانکی کشور از بخش دولتی بیش از 36 هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده‌های بانکی بخش دولتی در سیستم بانکی 30 هزار میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته هزار و 633 میلیارد ریال و به بانک‌های تخصصی 503 هزار میلیارد ریال است و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 364 هزار میلیارد ریال بوده که 25.1 درصد رشد داشته است.

درآمد مالیاتی 30 هزار میلیارد تومانی در سال 88

در سال 88 درآمد مالیاتی کشور به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که بودجه جاری کشور بیش از 59 هزار میلیارد تومان است.

رشد درآمدهای مالیاتی کشور در سال 88 بیش از 25.1 درصد بوده و بودجه جاری در این سال 1.9 درصد رشد کرده است بودجه جاری کشور در این سال قابل توجه است و نشان می دهد که دولت به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه جاری پیشرفت قابل قبولی داشته است.

19 هزار و 817 میلیارد تومان فعالیت عمرانی در سال 88

دولت در سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 14557 میلیارد تومان، 14775 میلیارد تومان، 22301 میلیارد تومان و 19817 میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کرده است.

نرخ رشد فعالیت‌های عمرانی دولت در این چهار سال به ترتیب 23.7 درصد، 1.5 درصد، 50.9 درصد و منفی 11.1 درصد بوده است.

برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته در مقایسه با سال 87 با کاهش 37.2 درصدی مواجه شده است و به 13 هزار و 311 میلیارد تومان رسیده است.

دولت در سال 87 ا بیش از 21 هزار و 219 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است که این رقم در سال 88 کاهش 7900 میلیارد تومانی داشته است.

کاهش 16 میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت و گاز

رقم در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 62011 میلیون دلار، 81567 میلیون دلار، 82403 میلیون دلار و 66210 میلیون دلار بوده است. که نشان می‌دهد این درآمد در سال 88 با بیش از 16 میلیارد دلار کاهش مواجه شده است.

همچنین ایران در چهار سال گذشته بیش از 70 میلیارد و 490 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است که این رقم در سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 14179 میلیون دلار، 16101 میلیون دلار، 18886 میلیون دلار و 21324 میلیون دلار بوده است.

کاهش واردات

جزئیات واردات از رقم 46 میلیارد و 987 میلیون دلار در سال 85 به 58 میلیارد و 240 میلیون دلار در سال 86 و 70 میلیارد و 199 میلیون دلار در سال 87 رسیده بود که در سال 88 کاهش یافت و به رقم 66 میلیارد و 598 میلیون دلار رسید.

تراز بازرگانی

تراز بازرگانی کشور در سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 26 میلیارد و 204 میلیون دلار، 39 میلیارد و 428 میلیون دلار، 31 میلیارد و 90 میلیون دلار و 20 میلیارد و 936 میلیون دلار اعلام شده است.

کاهش 141 میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران در سال 88

مجموع تولید نفت ایران در سال 88 با کاهش 141 میلیون بشکه‌ای به یک میلیارد و 298 میلیون بشکه رسیده است.

تولید روزانه نفت ایران که در سال 87 بیش از سه میلیون و 947 هزار بشکه در روز بوده است، در سال 88 با کاهش 9.9 درصدی به سه میلیون و 557 هزار بشکه در روز رسیده است.

مجموع تولید نفت ایران در سال 87 بیش از یک میلیارد و 439 میلیون بشکه بوده است که این رقم در سال 88 به یک میلیارد و 298 میلیون بشکه کاهش یافته است.

صادرات روزانه نفت ایران از دو میلیون و 309 هزار بشکه در سال 87 به دو میلیون و 24 هزار بشکه در سال گذشته رسیده است.

صادرات نفت در سال 87 بیش از 842 میلیون بشکه نفت بوده است که این رقم در سال 88 به 738 میلیون بشکه کاهش یافته است.