سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » روزنامه نگار شیرازی به هشت ماه حبس محکوم شد...

روزنامه نگار شیرازی به هشت ماه حبس محکوم شد

چکیده :در این حکم آمده است که اتهام نشراکاذیب بدون وجود شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و مدعی العموم نیز بدون وجود شاکی خصوصی حق ورود به این پرونده را نداشته و مراجع اعلام کننده و گزارش دهنده از جمله استانداری فارس نیز شاکی خصوصی محسوب نمی شوند و بنابراین قرار “موقوفی تعقیب”صادر می...


کلمه: محمدرضا نسب عبداللهی،روزنامه نگار شیرازی که خبر و عکس کشف چهار صندوق رای را منتشر کرده بود،به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز،این روزنامه نگار را به دلیل انتشار خبر کشف چهار صندوق رای و مصاحبه با تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور در هنگام اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم کرده است.

اخبار مربوط به کشف این چهار صندوق برای نخستین بار در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۸۸ منتشر شد و همراه با چاپ تصاویر بازدید استاندار فارس و امام جمعه شیراز از ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی شیراز، از وجود چهار صندوق رأی “رها شده و شمارش نشده” در محل این کتابخانه حکایت داشت.

خبر این رویداد برای نخستین بار توسط محمدرضا نسب عبداللهی و در در وبلاگ شخصی او منتشر شد.

پس از انتشار این خبر،دادسرای انقلاب و عمومی شیراز برای این روزنامه نگار دو کیفرخواست جداگانه به اتهام های “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” صادر کرد.

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شیراز پس از چند جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادر شده،اتهام “نشر اکاذیب” علیه این روزنامه نگار را رد کرد و قرار “منع تعقیب” برای نسب عبداللهی صادر کرد.

در این حکم آمده است که اتهام نشراکاذیب بدون وجود شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و مدعی العموم نیز بدون وجود شاکی خصوصی حق ورود به این پرونده را نداشته و مراجع اعلام کننده و گزارش دهنده از جمله استانداری فارس نیز شاکی خصوصی محسوب نمی شوند و بنابراین قرار “موقوفی تعقیب”صادر می شود.

پس از صدور حکم منع تعقیب توسط شعبه 102 دادگاه عمومی و جزایی شیراز برای نسب عبداللهی،شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز علیرغم اعتراض غلامحسین رئیسی وکیل این روزنامه نگار دایر بر اینکه صدور دو کیفرخواست درباره یک عمل،قانونی نیست،اقدام به صدور رای محکومیت علیه نسب عبداللهی کرد.

وکیل این روزنامه نگار به دادسرای انقلاب شیراز گفته است که چون در یک پرونده دو فقره اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تحت عنوان “نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام” به نسب عبداللهی نسبت داده شده است و دلیل انتساب این دو اتهام نیز عمل واحد “انتشار خبر رویت چهار صندوق رای در کتابخانه ملی شیراز در وبلاگ شخصی” بوده ؛چون فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه اعلام شده است،موضوع از مصادیق ماده 46 قانون مجازات اسلامی است و تعدد معنوی محسوب می شود و به همین دلیل جداسازی دو پرونده با دو کیفرخواست خلاف قانون است.

ماده 46 قانون مجازات اسلامی که درباره تعدد جرم است، می گوید:«در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است .»

رئیسی در لایحه خود به دادسرای اعلام کرده بود:« عنصر قانونی اتهام نشر اکاذیب ماده 698 قانون مجازات اسلامی است که حداکثر مجازات در آن دو سال حبس است نسبت به عنصر قانونی اتهام تبلیغ علیه نظام که ماده 500 قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن یک سال حبس است؛اشد می باشد.چون مجازات اتهام نشراکاذیب نسبت به اتهام تبلیغ علیه نظام شدیدتر است،بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی و جزایی شیراز است.»

با این حال دادسرای انقلاب و عمومی شیراز این اعتراض را نپذیرفت و خواستار رسیدگی دو شعبه جداگانه برای انتشار خبر کشف چهار صندوق رای شد که در نهایت برای ماجرای خبر کشف چهار صندوق رای،دادگاه عمومی برای این روزنامه نگار حکم منع تعقیب صادر کرد و شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز،او را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرد.


  • 349

    با توجه به محتویات دادخواست ها معلوم میشه نشر کذب نبوده چرا چون صندوقها موجود بودند مگر اینکه دیگر اجزای عکس کذب باشند یعنی استاندار و امام جمعه پس واقعا نشر کذب نبوده در قسمت دوم یکی نیست بگه چه جوری با نمایش دادن واقعیت علیه نظام تبلیغ می شه ؟ مگر اینکه منظور از نظام متولیان برگزاری و نظارت و شمارش انتخابات باشند